Løsninger vedrørende hjemløse EU-borgere kræver handling på både kommunalt, nationalt og tværeuropæisk niveau

Sidste nyt

 

Vi har i projekt UDENFOR beskæftiget os med udenlandske hjemløse i en del år og den største gruppe af migranter, som vi har mødt, der lever på gaden, er EU- borgere, som i henhold til EU´s opholdsdirektiv om fri bevægelighed af arbejdskraft er rejst hertil i håbet om at finde arbejde. Ligeledes har vi kendskab til en mindre gruppe af særligt sårbare hjemløse migranter, der er tredjelandsborgere med opholdstilladelse til andre EU-lande. Det er ofte et sammenspil af faktorer der har ført til migration for særligt sårbare hjemløse migranter herunder manglende job muligheder, familiestridigheder, brudte sociale netværk osv.

Vi mener der er brug for en fælles EU-politik for, hvordan man hjælper de hjemløse migranter.

Den indsats hjemløse migranter i dag mødes med kan betegnes som en ad hoc løsning, der er afhængig af privatfinansierede og frivillige organisationers muligheder og rammer. Inden for disse rammer er det ofte kun muligt at yde helt basal hjælp frem for en mere koordineret og professionel social indsats. Det er ikke tilstrækkeligt, idet der er tale om særligt sårbare migranter, der har sammensatte og komplekse problemer, ofte knyttet til bl.a. alkoholmisbrug og psykisk sygdom. Det er vores erfaring, at disse migranter ikke adskiller sig fra traditionelle danske hjemløse i deres behov for omsorg og støtte. Det at migranterne ikke kan få dækket deres basale behov kan medvirke til at forværre deres situation.

I projekt UDENFOR mener vi, at der er behov for at få skabt yderligere opmærksomhed omkring kompleksiteten i forhold til udenlandske hjemløse og finde mere langsigtede og nuancerede løsninger end tilfældet er i dag. Situationen for hjemløse migranter i Danmark skal ikke kun håndteres kommunalt og nationalt, det skal ligeledes tackles på EU- niveau.

Det skal være muligt at benytte offentlige midler til arbejdet med hjemløse migranter.  Ligeledes skal offentlige og private organisationer kunne samarbejde i forhold til oprettelse af et rådgivningscenter, hvor der udføres både opsøgende gadeplansarbejde, rådgivning om det danske arbejdsmarked, forberedelse og rådgivning omkring en god hjemsendelse og mulighed for adgang til basal hjælp såsom mad, overnatning og lægehjælp.
På grund af hjemløshedens grænseoverskridende natur, mener vi, at der er behov at oprette en langsigtet og bæredygtig fælles EU- hjemløse strategi. En strategi, der danner fælles grundlag for de enkelte medlemslande og som sikrer basale minimumsrettigheder til særligt sårbare hjemløse migranter i EU-landene.

Det løser ikke noget at nægte mennesker adgang til helt fundamentale fornødenheder, som vi andre tager for givet, såsom lægehjælp, mad og tag over hovedet. Tværtimod viser vores erfaring med udsatte mennesker, at det at leve en tilværelse, hvor du dagligt skal overveje om du kan få noget at spise og få samlet nok flaskepant til at klare det allermest fornødne, ikke efterlader overskud til ret meget andet, og derved kan være en medvirkende faktor til at fastholde hjemløse migranter i en kummerlig tilværelse på gaden.

Af Bibi Agger, souschef og faglig leder i projekt UDENFOR

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element