Måske vi ikke får rødkål til jul i år

Sidste nyt

Fra begyndelsen af november har vi fra flere sider hørt den triste nyhed, at den varme og tørre sommer risikerer at få alvorlige konsekvenser for forsyningerne af rødkål til årets største aften. Sommerens varme og tørke har stresset kålen i en sådan grad, at der er blevet produceret mindre og holdbarheden er kortere. De værste forudsigelser mere end antyder, at forsyningerne af rødkål slipper op inden jul.

Det havde vi ikke set komme.

En nyhed, som får så meget spalte- og skærmplads allerede fra november, må have en vis betydning for store dele af den danske befolkning og for vores forventninger til den traditionsrige juleaften, hvor alt helst bør være som det plejer. Hvor der ikke skal mangle noget og hvor vi alle får stillet både øjets og mavens sult – for nogles vedkommende i en sådan grad, at forstoppelse i den forsamlede familie risikerer at føre til kontakt til alarmcentralen.

De hjemløse, som projekt UDENFOR møder på gaden, har dog helt andre bekymringer end udsigten til mangel på rødkål til jul. Tiden op til og efter jul byder for deres vedkommende på svære og stressende udfordringer – og mangel på rødkål er helt bestemt ikke en af dem.

Der er koldt nu på gaden. Det regner tit og blæsten når næsten helt ind i knoglerne. I køen til dagens varme måltid i Den Mobile Café er der efterspørgsel på varmt og tørt tøj og efter aftensmaden kan de heldige måske tilbringe natten indendørs på et herberg eller en varmestue, mens hver 10. hjemløs overnatter på gaden, i trappeopgange, i legehuse, under buske og andre ubekvemme steder. Ifølge VIVE, som står for den nationale kortlægning af hjemløshed, blev der i februar 2017 talt 648 personer, som overnattede på gaden.

De, der er nødt til at tilbringe natten på gaden, er de svageste hjemløse. De er kolde, våde, sultne, syge, utrygge, kaotiske, ensomme og bange.

Og nu er de også kriminelle, for det er blevet forbudt at overnatte på gaden. I februar 2018 vedtog et flertal i Folketinget at udvide politiets bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud: ’Med ændringen af politiloven ønsker regeringen at sætte ind mod udenlandske tilrejsende, som slår lejr på offentlige steder, f.eks. i parker og på offentlige veje, hvor de pågældende personer sover og opholder sig ofte i længere tid ad gangen. Sådanne forhold kan indebære store gener for omgivelserne i form af f.eks. støj, uro og uhygiejniske og uhumske sanitære forhold og give anledning til forstyrrelser af den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Det er afgørende for regeringen, at borgerne kan færdes trygt i det offentlige rum’ (Lov nr. 131 af 27. februar 2018).

De svageste hjemløse er – udover at være kolde, våde, sultne, syge, utrygge, kaotiske, ensomme og bange – også trætte og udmattede. Og nu jager vi dem så væk fra gaden og andre offentlige steder, hvor de forsøger at finde hvile for en stund.

Men de hjemløse har ikke andre steder at gå hen!

I Debatten: ’Hjemløs i Danmark’ på DR2 d. 29. november 2018 fortalte Christina, som er hjemløs i Århus, om konsekvenserne af zoneforbuddet: ’Hvad med os? Hvornår må vi føle os trygge? Vi må ikke sove sammen og der er ikke plads på herbergerne. Hvor skal vi gå hen? Vi er nødt til at gemme os og det er utrygt – ja, det kan være farligt; jeg er selv blevet udsat for voldtægtsforsøg og er blevet sparket til i min sovepose’.

At holde sammen og passe på hinanden er nogle af de hjemløses bedste strategier for at klare tilværelsen på gaden, men disse strategier er ikke længere lovlige. Med de udvidede beføjelser kan politiet nu håndhæve regler, der kriminaliserer de allermest udsatte borgeres færden og ophold i byens rum.

Men hjemløshed i Danmark er ikke en kriminel foreteelse. Hjemløshed i Danmark er et socialt problem og fraværet af bolig er kun ét af de mange problemer, som hjemløse typisk slås med. Hjemløse har i særlig grad brug for forståelse, respekt og konkret hjælp på mange områder, ofte gennem flere år, førend de opnår den tilværelse, som de ønsker og som de kan mestre.

De 648 hjemløse, der overnatter på gaden, har brug for at blive passet på. De mest sårbare af dem er næppe i stand til at tage vare på egen velfærd og sikkerhed, men har brug for omsorg og skadesreducerende hjælp, når vi finder dem på gaden. Kun ad den vej vil vi lykkes med at skabe en relation, der med tiden kan bane vej for blivende forandring til det bedre.

Vi kan ikke jagte eller straffe udsatte borgere til et andet og bedre liv, men vi kan anstrenge os for at tage vare på hinanden og forpligte os ved at række hånden frem til de, der har brug for hjælp til at blive en del af et stærkt og forpligtende fællesskab.

projekt UDENFOR ønsker for alle hjemløse, at de må sove trygt og godt julenat – og alle de andre vinternætter, der venter forude.

Og vi ønsker alle, som opholder sig på vores sted, en rar og fredelig jul – med eller uden rødkål.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element