Mad med mening

Den mobile cafe ,Sidste nyt

Af: Trine Dahl Jensen, kok i projekt UDENFOR og Bibi Agger, faglig leder og souschef i projekt UDENFOR

Alle mennesker spiser for at blive mætte, men vi deltager også i måltidet som en del af en social handling med vores medmennesker.

I projekt UDENFOR benytter vi i vores daglige sociale arbejde maden og måltiden til at opbygge relationer til hjemløse mennesker. Således er mad for os også et redskab til kontakt med samfundets udsatte, da der gennem måltiderne er en mulighed for, at der kan opstå fællesskab og samhørighed.  Derfor kører vi ud til hjemløse i Københavns gader med varm mad alle ugens hverdage.  Mange får ofte ikke anden mad dagen igennem, end dette varme aftens måltidmad.

I projekt UDENFOR mener vi, at den mad, der serveres hver dag for hjemløse, skal smage godt og være let at tygge, da mange hjemløse har dårlige tænder og dermed vanskeligt ved, f.eks. at tygge store stykker kød. Samtidigt mener vi, at den skal være gratis, da vi ved, at mange ikke prioriterer de daglige måltider særlig højt; så hvis det koster penge, kan vi let risikere, at vi skubber en del af vores målgruppe fra os, som sandsynligvis ikke vil få et nærende måltid andet steds.

I Den Mobile Café sammensætter vi måltiderne, så de i videst muligt omfang imødekommer de ernæringsmæssige behov, de hjemløse kan have. Behovet for en særlig kost hos de hjemløse kan opstå ved for lidt indtag af mad, nedsat og/eller dårlig optagelse af madens mikro- og makronæringsstoffer samt et eventuelt misbrug.  Faktorer, der alle kan have en negativ indvirkning på den hjemløses hverdag.

Måltidet i Den Mobile Café har et stort indhold af energi, da kroppen skal bruge energi for at holde de mest basale funktioner i gang. Derudover er måltidet rigt på vitaminer og mineraler. Vi er særligt opmærksomme på, at måltiderne skal rumme et højt indhold af A-vitamin og Thiamin (B1-vitamin), da undersøgelser viser, at de hjemløse er i særlig risiko for at mangle netop disse.

projekt UDENFOR mener, at det er vigtigt at kommende studerende på Ernæring- og Sundhedsuddannelserne bliver undervist i, hvilke ernæringsmæssige behov de hjemløse kan have. Derved tages der bedst muligt hensyn til deres situation med et hårdt og stressede liv på gaden. Derfor har projekt UDENFOR rettet henvendelse til Ernæring- og Sundhedsuddannelserne og tilbudt at indgå i et samarbejde, der kan medvirke til at ruste kommende studerende til at varetage et job indenfor hjemløseområdet.

Ovenstående indeholder pointer og perspektiver fra Trine Dahl Jensens professionsbachelorprojekt ”Et måltid Med Muligheder” samt projekt UDENFOR s kogebog ”Et måltid UDENFOR – en social kogebog om mad og hjemløse”.

Bachelorprojektet, som blev afleveret og forsvaret i juni 2015

Kogebogen kan købes for 199 kroner ved at rette henvendelse til projekt UDENFOR på tlf: 33 42 76 00

Desuden kan du her downloade Inspirationshæftet

Hæftet blev udviklet i forbindelse med det sociale mad-arrangement ”Mad med Muligheder”, som blev afviklet i samarbejdet med projekt UDENFOR i april 2015. Hæftet er udarbejdet af de to daværende studerende, Trine Dahl Jensen og Sofie Kongsgaard, som begge har læst på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen på professionshøjskolen Metropol

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element