MÆNDS OG KVINDERS MENINGER OM HJEMLØSHED

Sidste nyt

st_smal

 

Rådet for Socialt Udsatte har sidst i 2015 offentliggjort en undersøgelse af danskernes holdning til socialt udsatte.

Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomheden Epinion, der har spurgt 1013 repræsentativt udvalgte danskere om deres viden om og holdning til socialt udsatte. Hjemløse er en af de undergrupper af socialt udsatte som undersøgelsen, om end kortfattet, omfatter.

Er der mon forskel på hvad mænd og kvinder ved og mener om udsatte og hjemløse? Det kan undersøgelsen faktisk fortælle lidt om. Fx mener markant flere mænd end kvinder, at borgere, som kommer i nød her i landet, er dovne og mangler viljestyrke. De adspurgte mænd i undersøgelsen hælder også til at mene, at folk kommer i nød, fordi de er uheldige, mens flere kvinder end mænd har den opfattelse, at nød har at gøre med uretfærdighed i vores samfund.

Når det handler specifikt om hjemløse og hjemløshed, så føler mere end dobbelt så mange mænd som kvinder, at hjemløshed ikke vedrører dem. Det er også mændene, som i højere grad end kvinderne bliver frastødt af hjemløshed, mens langt flere kvinder end mænd bliver triste over samfundets utilstrækkelige hjælp.

Om årsager til at mennesker bliver hjemløse, svarer flere end dobbelt så mange mænd som kvinder, at folk bliver hjemløse, fordi de har en svag karakter. Omvendt mener langt flere kvinder end mænd, at mennesker bliver hjemløse, fordi samfundet er for krævende for dem.

Ja tak til flere undersøgelser, der kan fortælle os mere om forskelle i mænds og kvinders syn på sociale problemer. En forsigtig konklusion på denne Epinion-undersøgelse kunne være, at mænd er tilbøjelige til at søge årsagsforklaringer hos det enkelte menneske, mens kvinder i højere grad fokuserer på menneskets samspil med det omgivende samfund.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element