Brugerinddragelse – ”participation” – er et centralt tema rundt omkring i Europa

Sidste nyt

Vores erfaring i projekt UDENFOR er, at det hverken er let eller enkelt at lade hjemløse komme til orde og blive aktivt inddraget i, hvordan den sociale indsats bliver forvaltet. Men udfordringen bør kunne overvindes, for selvfølgelig bør hjemløse personer have ret til at deltage i beslutninger om, hvordan de ydelser, de har ret til at modtage, bliver tilrettelagt. Både når det gælder det, de selv personligt modtager, og når det gælder tilbuddene generelt. Hjemløse bør samtidig også have mulighed for at være aktive ansvarlige for at lave undersøger af de forhold, der spiller en rolle, når man lever som hjemløs.

Brugerinddragelse – ”participation” – på hjemløseområdet har i 2006 været et centralt tema rundt omkring i Europa. Hjemløseorganisationen FEANTSA har sat temaet på dagsordenen og skrevet en rapport over temaet. Rapporten kan hentes fra FEANTSAs hjemmeside, www.feantsa.org. Her kan du også læse om hjemløseorganisationen FEANTSA.

Udsprunget af projekt UDENFORs deltagelse i en arbejdsgruppe i FEANTSA om ”participation” gennemfører SAND – i samarbejde med Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsatte og projekt UDENFOR – i øjeblikket en undersøgelse om omfanget af brugerinddragelse på § 94-botilbuddene.

Resultaterne af denne brugerundersøgelse vil foreligge i løbet af første kvartal af 2007.

Brugerinddragelse – ”participation” – på hjemløseområdet har i 2006 været et centralt tema rundt omkring i Europa. Hjemløseorganisationen FEANTSA har sat temaet på dagsordenen og skrevet en rapport over temaet. Rapporten kan hentes fra FEANTSAs hjemmeside, www.feantsa.org. Her kan du også læse om hjemløseorganisationen FEANTSA.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element