Manglende forebyggelse i forbindelse med digitaliseringsstrategien kan få fatale konsekvenser for de svageste

Sidste nyt

Det er en forsimpling af virkeligheden at tro, at man uden videre kan centralisere og digitalisere kontakten mellem borger og sagsbehandler uden, at det får konsekvenser for de svageste borgere.

I projekt UDENFOR oplever vi en utryghed blandt vores målgruppe i forhold til, at de ikke er klar over, hvilke konsekvenser de digitale løsninger vil få for deres hverdag. P.t. er der ingen hjælp at hente i de vejledninger og handleplaner, som er udarbejdet og vi er i projekt UDENFOR bekymrede for, hvad konsekvenserne bliver for de svageste borgere.

Vi ønsker at få mere klarhed omkring, hvordan de relevante og ansvarlige instanser vil sikre, at de udsatte borgere i vores samfund ikke bliver dem, som kommer til at betale den største pris for digitaliseringsprocessen. Af denne grund, og som led i projekt UDENFORs igangværende IT-projekt, har projekt UDENFOR derfor netop afholdt møde med Udbetaling Danmark og inviteret til en dialog om, hvordan man sikrer, at de svageste borgere ikke kommer i klemme og overses i forbindelse med digitaliseringsstrategien. I mødet deltog desuden en gæst fra Københavns Kommunes borgerservice.

Udbetaling Danmark lod forstå, at der er et ønske om en høj selvbetjeningsgrad. Målet er, at 80 procent af brugerne fremover skal kunne betjene sig selv digitalt.

Med indgående kendskab til projekt UDENFOR målgruppe mener vi, at det er en forsimpling af virkeligheden at tro, at man bare kan centralisere og digitalisere kontakten mellem borger og sagsbehandler og vi må derfor antage, at en stor del af de 20 procent, som man regner med ikke formår at betjene sig selv digitalt, tilhører projekt UDENFORs målgruppe.

Ifølge Udbetaling Danmark skal denne målgruppe heller ikke betjenes af Udbetaling Danmark, men i Kommunerne. Det er nemlig sådan, at Udbetaling Danmark har pligt til at henvise borgere, der skønnes at have behov for helhedsorienteret vejledning på det sociale område eller for personlig bistand, til kommunen. Det lyder jo alt sammen meget godt, indtil repræsentanten fra en af kommunerne lader forstå, at de kommunale rådgivere er skåret så kraftigt ind til benet, at de ofte må spise borgerne af med foldere.

Det lyder alarmerende i vores ører!

Mange socialt udsatte er afhængige af den personlige kontakt med de offentlige myndigheder og det er derfor et stort problem, hvis det fysiske møde med de offentlige myndigheder helt spares væk.

I projekt UDENFOR ved vi, at det er meget få af vores brugere, der af sig selv opsøger, og formår at opsøge, det offentlige system. Af denne grund er det så meget desto mere alarmerende, at der i kommunerne skæres i antallet af fysiske medarbejdere, som eksempelvis kunne lave opsøgende arbejde i forhold til denne målgruppe. Vores målgruppe har ikke muligheden for og ressourcerne til at benytte de kanaler, der er tilgængelig for at få undervisning og information omkring de nye digitale udfordringer, som for eksempel undervisning på biblioteker, borgerservice med videre. Lige nu er vi, som organisation, nogle af dem, der opfordres til, og forventes at være med til, at ”sprede budskaberne” om digitaliseringstiltagene. Men hvem har det egentlige ansvar for at følge op og sikre, at borgerne nu, for eksempel også får fortalt det offentlige om de kan og vil overgå til digital post eller ej?

Af mødet mellem projekt UDENFOR og Udbetaling Danmark fremgik det, at Udbetaling Danmark ikke på nuværende tidspunkt er på forkant med tiltag, der kan registrere og dokumentere, hvor mange borgere og hvilke borgere, der faktisk ikke er i stand til at gøre brug af det nye digitale system. Det forlød således, at Udbetaling Danmark ikke, eksempelvis registrerer, hvor mange borgere de må sende tilbage til kommunerne, fordi borgerne skønnes for ”dårlige” til at beherske den digitale selvbetjening.

I projekt UDENFOR kan vi kun kraftigt appellere til Udbetaling Danmark, og de øvrige relevante og ansvarlige instanser i forbindelse med digitaliseringsstrategien, om at prioritere at indsamle viden og erfaringer vedr. de IT-svage gruppers adfærd og formåen ud i de aktuelle digitaliseringstiltag. I vores optik lyder det som en katastrofekurs, at man tilsyneladende vælger, at vente med forebyggelse og lappeløsninger til skaden er sket og borgeren rent faktisk er kommet i klemme eller faldet helt ud af systemet.

På baggrund af mødet har projekt UDENFOR fået adgang til ”kvik linjen” i Udbetaling Danmark. Et tilbud til medarbejdere i organisationer, institutioner og på væresteder, der bistår borgeren i kontakten med Udbetaling Danmark. Men vi savner stadig en ambitiøs plan for, hvordan de enkelte borgere bliver rustet til at imødekomme de digitale krav. En plan, som tager udgangspunkt i den virkelige verdens kompleksitet i arbejdet med borgere med sammensatte problemer. Fra politisk side er det, for eksempel besluttet, at post afsendt til den digitale postkasse betragtes som modtaget. Men hvad nu med alle dem, der ikke ved, at denne digitale postkasse findes og hvordan man finder ind til denne? Vil de ende med at miste deres pension, fordi de ikke svarer på relevante digitale breve? Vil de miste deres boligtilskud, fordi de ikke svarer relevante digitale breve? Vil de blive sat på gaden, fordi banken i flere måneder ikke har kunnet betale deres husleje?

At digitalisere uden at tage ordentligt hånd om dem, som det indbefatter, enten fordi de ikke kender eller ikke formår at bruge de elektroniske systemer, er en meget bekymrende tendens, som man kun kan frygte konsekvenserne af.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element