Med Hjemløsedagen 17. oktober kræver vi politisk handling i forhold til hjemløse migranter

Sidste nyt

 Af Bibi Agger faglig leder /souschef

FN’s internationale fattigdomsdag – onsdag d.17. oktober – er samtidigt dagen, hvor projekt UDENFOR sammen med en række andre organisationer afholder hjemløsedag i København.  Arrangementet foregår på Kongens Nytorv kl. 12-16, og der vil bl.a. være taler, mad, musik og dialog.

Årets tema er ”Udenlandske hjemløse”. På dagen kan du bl.a. høre formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen give et europæisk perspektiv på situationen vedrørende udenlandske hjemløse.  Robert Olsen, som er formand for socialpolitisk forening og forstander på Kofoeds skole vil give et nationalt perspektiv på årets tema.

Udenlandske hjemløse er nogle af tidens mest udsatte mennesker i Danmark, og derfor er det vigtigt, at det i år er dem, som er årets tema for hjemløsedagen.

Vi har i projekt UDENFOR en stor erfaring med at arbejde med denne målgruppe, og vi ved, hvordan de lever en tilværelse på gaden, som er præget af stor armod. Det er en tilværelse, som meget få danskere har kendskab til, og som man slet ikke forbinder med det danske velfærdssamfund. Derfor er det godt, at der nu i forbindelse med afholdelse af hjemløsedagen sættes fokus på denne målgruppe.

Vi er nødt til at gøre politikere og andre ansvarlige opmærksomme på, at vi står med en gruppe mennesker, hvoraf nogle af dem har sociale, misbrugsmæssige og psykiske problemer, og de har ikke ret til hjælp – ikke engang et sted at bo, heller ikke, når de er syge.

Mange af disse mennesker kommer fra EU, og de er kommet til Danmark i håbet om at finde arbejde, men det lykkes ikke for dem, og nu lever de en kummerlig tilværelse på gaden i Danmark, hvor den sociale deroute går rigtig stærkt.

Vi kan ikke lukke øjnene for disse EU-borgere og tro, at udfordringerne forsvinder af sig selv. Det gør de ikke. Tværtimod. Der er behov for at finde andre løsninger og veje at gå i forhold til disse mennesker. Vi må bryde denne udvikling og give mennesker fra EU en chance til en lysere fremtid.

Udenlandske hjemløse er ikke blot et nationalt problem, men det betyder ikke, at vi ikke har pligt til at handle på nationalt plan. I Danmark bør vi således koble hjemløshed til centrale politikområder. Vi kunne for eksempel starte med, at inkludere udenlandske hjemløse i den nationale hjemløsestrategi.

Ligeledes må vi være modige og søge nye samarbejdspartnere. Vi må på tværs af samfundet stå sammen og diskutere og finde løsninger, som hindrer at sårbare mennesker skubbes endnu længere ud over samfundets kant.

Det er et spørgsmål om at udvise solidaritet og at os, der har overskuddet, påtager os et ansvar, så de der ikke har ressourcerne og mulighederne ikke udstødes yderligere.

Mit håb er, at FN´s internationale fattigdomsdag, som vi i Danmark fejrer med hjemløsedagen, kan være med til at åbne op for, at nogle af disse centrale drøftelser finder sted. For det er nødvendigt, at der snarest muligt skabes nye handlemuligheder, der sikrer bedre livsbetingelser for udenlandske hjemløse i Danmark. Andet kan vi ikke som samfund ikke være bekendt.

 

 

Relaterede nyheder