Mellem ret og uret – Hjemløse EU-borgere i Danmark

Sidste nyt

 

Onsdag den 6. juni afholdt projekt UDENFOR seminaret ’Mellem ret og uret – Hjemløse EU-borgere i Danmark’. Seminaret satte fokus på den største gruppe af hjemløse migranter som projekt UDENFOR møder via det opsøgende og udegående gadeplansarbejde i Udeliggerprojektet, nemlig de hjemløse EU-borgere. Interessen for seminaret var stor, hvilket har været glædeligt at opleve, da det vidner om en stor interesse for nogle af vores samfunds allermest udsatte.

Oplæg og debat med eksperter og fagfolk

Til seminaret var eksperter, fagfolk, journalister, studerende m.fl. samlet for at debattere forholdene for de hjemløse EU-borgere som opholder sig i Danmark, med håb om, at den fremtidige indsats forbedres. Projekt UDENFOR havde inviteret to juridiske eksperter til at præsentere de lovgivningsmæssige rammer og menneskeretlige aspekter, mens vi selv kunne fortælle om den faktiske situation, vi møder på gaden.

På selve dagen blev debatten aktualiseret, først af en kort introduktion til dagens tema og derefter med oplæg af gadeplansmedarbejder Bo Heide-Jochimsen, som fortalte om den virkelighed på gaden, som er hverdag for de hjemløse EU-borgere som projekt UDENFOR møder. Herefter præsenterede juraprofessor Jens Vedsted-Hansen de juridiske forhold omkring opholdsretten og til slut præsenterede Christoffer Badse fra Institut for Menneskerettigheder, de menneskeretlige principper som vedrører gruppen af hjemløse EU-borgere i Danmark. Efter en kort pause reflekterede journalist Knud Vilby, på kyndig vis over de tre oplæg og ledte deltagerne igennem den efterfølgende ivrige debat med spørgsmål og kommentarer fra salen til panelet af eksperter.

’I krisens tegn’: Det danske EU-formandskab og det udeblevne fokus på de hjemløse

Med seminaret ønskede projekt UDENFOR I anledning af det danske EU-formandskab, at tage fat om en virkelighed, som Danmark ikke kan være tjent med. Nemlig det, at der i Danmark er mennesker, som står i et limbo, mellem ret og uret. På den ene side har EU-borgere lov til at komme til landet, som følge af EUs regler om arbejdskraftens frie bevægelighed, men på den anden side har de ikke adgang til den allermest basale hjælp, såfremt de havner i en kritisk situation på gaden, hvor den fysiske og sociale deroute ofte hurtigt tager til.

Da Danmark overtog det danske EU-formandskab i januar måned i år, havde projekt UDENFOR en forhåbning om, at Danmark under formandskabet ville tage ansvar for at få gjort noget ved den uværdige situation som hjemløse EU-borgere befinder sig i her i landet ved, at sætte hjemløshed på den politiske dagsorden under EU-formandsskabet.  Programmet for det danske EU-formandskab blev dengang præsenteret med hovedoverskriften ‘Et EU-formandskab i krisens tegn’.

Den økonomiske krise og den medfølgende arbejdsløshed i Europa, har ikke overraskende haft indflydelse på hjemløsheden, men trods formandskabets overskrift, må vi her ved formandskabets snarlige udgang konkludere at et reelt fokus på nogle af de mennesker, som er blevet hårdest ramt af krisen, nemlig de hjemløse, synes at være udeblevet fra programmet.

Hjemløse migranters rettigheder bør sikres

I projekt UDENFOR mener vi, at de allermest udstødte hjemløse migranter bør komme på den politiske dagsorden og at der tages politisk initiativ, således at de I fremtiden bl.a. sikres en række minimumsrettigheder.  Det vi ser på gaden lige nu er en uholdbar og uværdig situation, som kræver politisk handling.

Retten til at få opfyldt de mest basale behov for de allermest udsatte hjemløse EU-borgere, er som minimum nødt til at følge med den frie bevægelighed og der er et behov for handling på både kommunalt, statsligt og europæisk niveau.

Antalsmæssigt står Danmark med en begrænset udfordring, sammenlignet med andre europæiske lande, eksempelvis England og Tyskland. Dog eksisterer der alt for lidt dokumenteret viden om de hjemløse EU-borgeres levevilkår, rettigheder og de komplekse juridiske problemstillinger, som de møder i Danmark.  En oplevelse som flere deltagere gav udtryk for på seminaret, bl.a. Annika Remaeus fra Socialstyrelsen i Sverige ”Det er interessant, at det er så svært at finde ud af lovgivningen. Men vi må finde ud af, hvordan vi kan hjælpe de folk, der har de mest komplicerede problemer”.

I sidste måned udgav projekt UDENFOR ’Rapport om hjemløse migranter i København’, som er finansieret af Københavns Kommune.  Rapporten beskriver de hjemløse migranters forhold og giver en række bud på hvordan vi kan forbedre indsatsen i fremtiden. Dog er der behov for yderligere dokumenteret viden og rådgivning til de allermest udsatte for at sikre en kvalificeret indsats i fremtiden, så forholdende for de hjemløse EU-borgere forbedres.

Louise Gielov, projektmedarbejder i hjemløsestrategien, Københavns Kommune var glad for at seminaret fik klargjort nogle af de vanskellige juridiske forhold som berører gruppen af hjemløse EU-borgere  ”Jeg synes, lovgivningen er svær at hitte rundt i. Hvad må vi egentlig? Det var godt at få ridset op. ”

At sætte fokus på de juridiske forhold og de menneskeretlige aspekter som vedrører gruppen af hjemløse EU-borgere er et vigtigt skridt på vejen, som vi i projekt UDENFOR håber at have bidraget til med seminaret.

Optagelse af seminarets oplæg, slides, biografier etc. er tilgængelige via nedenstående links.

En stor tak til de fremmødte for deltagelse, spørgsmål og ivrig debat. Med håb om en mere værdig indsats i fremtiden, overfor nogle af vores samfunds allermest udsatte, ønsker vi i projekt UDENFOR en rigtig god sommer til jer alle!

 

 

 

 

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element