Mest mulig sundhed for pengene

Sidste nyt

Når man uddeler mad, kan man med få ændringer i måden man tænker sundhed og ernæring på, skabe store helbredsmæssige forbedringer hos modtageren. Gennem grundig planlægning kan man sikre at modtageren indtager de rigtige vitaminer, mineraler samt at maden har en hensigtsmæssig energifordeling.

Det viser en bacheloropgave, som Silje Møller netop har afleveret som afslutning på sit studie i Global Sundhed og Ernæring. Opgaven er skrevet efter et praktikophold hos projekt UDENFOR, som Silje benyttede til at undersøge hvor effektiv Den Mobile Café er i forhold til de ernæringsmæssige udfordringer, der er forbundet med psykisk syge hjemløse.

Behovet for at rette fokus mod ernæring og sundhed understøttes af et nyt dansk studie, der viser at hjemløse i Danmark i gennemsnit lever 20 år kortere end resten af den danske befolkning. Som den sørgelige statistik fortæller, er der en alvorligt sundhedsmæssig udfordring i forhold til at hjælpe de hjemløse med at holde sig sunde og raske. Her spiller kost og ernæring selvsagt en stor rolle.

Sundhed er også for udsatte

Gennem interviews med projekt UDENFORs tre kokke, analyse af maden samt observationer af madlavningen og maduddelingen, samlede Silje materiale til at undersøge ernærings- og sundhedsværdien af den mad, Den Mobile Café deler ud.

Via sin uddannelse har Silje oparbejdet en stor viden om sammenhængen mellem kost, ernæring og sundhed. Denne viden, kombineret med en interesse for at hjælpe de svageste i samfundet, har samlet skabt motivationen til at skrive opgaven. Det er hendes håb, at man i større grad indtænker sundhed, kost og ernæring, når man vil forbedre forholdene for samfundets mest udsatte, fortæller hun.

– Jeg håber, at man begynder at tænke kost og ernæring ind i socialt arbejde i endnu højere grad end det allerede gøres – ved at forbedre kosten, forbedrer man sundheden for den enkelte på gaden, fysisk og psykisk.

Vitaminpiller, juice og bananer

Siljes opgave har flere håndgribelige forslag til, hvordan sundhed og ernæring i større omfang kan integreres i Den Mobile Cafés rutiner. Helt konkret har hun forslag til, hvordan Den Mobile Cafe kan drage nytte af vitaminpiller i endnu højere grad end der allerede gøres, og hvordan juice og tandvenlig frugt som bananer, kan sikre at brugerne modtager de rigtige vitaminer.

Mødet med hjemløse har ikke skræmt Silje, tværtimod. I fremtiden har hun et ønske om at fortsætte arbejdet med samfundets svageste. Helt præcis hvordan det kommer til at foregå, har hun dog ikke lagt sig fast på endnu.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element