Når fattigdom alene skaber hjemløshed

Sidste nyt

Hjemløshed som følge af fattigdom uden at andre særlige forhold spiller ind, ser vi nærved ikke i Danmark. I England er det derimod et stort og voksende problem.

 

I oktober 2015 havde vi et indlæg på vores hjemmeside (http://udenfor.dk/2268/) om risikoen for, at vi også her i landet kunne komme til at se fattigdomshjemløshed i fremtiden i et så betydeligt omfang, at en ny gruppe mennesker med hjemløshed bliver synlige på herberger og på gaden. I dag, d. 2. januar 2018, er der to artikler i Dagbladet Information om hjemløshed i Tyskland.

 

Overskriften på en ene artikel er: ”Antallet af hjemløse i Tyskland stiger – og det rammer også middelklassen”. Man har ikke nogen officiel og systematisk tælling af antallet af hjemløse i Tyskland, så antallet og stigningen i antallet beror på skøn. Og de tyske skøn er klart ikke så troværdige, som de tællinger VIVE står for her i landet, men man må anse dem som så gode, at man ikke kan sidde det overhørig.

To middelklassekvinder, den 63-årige Simone K og den 51-årige Sonja, fortæller, hvordan skilsmisse, dyre boliger og lave, utilstrækkelige sociale ydelser har betydet, at de hver især har mistet deres bolig og nu lever på gaden og herberger.

 

Den anden artikel er et interview med Richard Brox, der har været hjemløs i 30 år, har en baggrund, der fra barndommen har været tragisk og et misbrug af alkohol og kokain. Han siger: ”Jeg har tit oplevet, at folk bare går forbi den slags [hjemløse, der sover på gaden]. ’Det er jo bare en hjemløs’. Folks grænser er virkelig sunket over for hjemløse, så det er blevet langt mere råt at bo på gaden de seneste år. Vi accepterer, at falder helt ud af rammen, og flertallet trækker på skulderen.

 

Omfanget af hjemløshed vokser i samfund styret af en liberalistisk politik – som i Tyskland (og i England) – med et arbejdsmarked, hvor der er risiko for så lav løn, at mennesker ender som ’working poor’, hvor der er et så svagt velfærdssystem, at sociale ydelser bliver så lave, at de er svære at leve af, hvor det generelle sikkerhedsnet ikke reelt eksisterer og endelig hvor synet af hjemløse bliver så almindeligt, at det lader folk urørt.

 

Der er vi ikke. Lad os være glade for det. Men man behøver blot at se på tendenserne i arbejdsmarkedspolitikken og velfærdspolitikken for at få næret bekymringen for, at det kan gå den vej. Også hos os er der stærke liberalistiske kræfter, der kan trække politikken derhen, hvor også vi kommer til at opleve en endnu kraftigere vækst i antallet af hjemløse end vi har set de sidste år, som følge af den politik, som føres for at gøre de rige rigere, sikre middelklassen mere til sig selv og gøre de fattige fattigere.

 

Det er en risiko.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element