Nattetælling af hjemløse gadesovere i København

I uge 6 er det et år siden at SFI´s nationale hjemløsetælling fandt sted. En tælling der foregår hvert andet år. Som et supplement til disse tællinger er det en tradition, at projekt UDENFOR afholder egne nattetællinger af gadesovere. Det vil vi gøre igen i uge 6 i år.  Denne gang vil det foregå i samarbejde med Københavns kommune. Det er 3. gang, at kommunen er med i planlægningen og udførelsen af nattetællingerne i projekt UDENFOR.

”Det er positivt at vi går sammen om disse tællinger” lyder det fra Bibi Agger, faglig leder og souschef i projekt UDENFOR ”. På den måde kan vi dække et større område af byen, da vi er flere medarbejdere, der går gå gaderne i nattetimerne, og vi får en fælles viden om de udsatte borgere, der af forskellige årsager er nødsaget til at sove på gaderne i København”, konstaterer Bibi Agger.

Under selve tællingen som foregår i tidsrummet kl. 01.00- 05.00 en nat i uge 6 vil der være 14 medarbejdere på gaden fordelt på 7 ruter. Ruterne er i forvejen nøje drøftet og indtegnet på kort, for på den måde at sikre, at vi kommer rundt i de mange forskellige bydele, hvor vi har erfaring med, at hjemløse opholder sig.

Under selve tællingen skønnes der på alder, køn og nationalitet, men de hjemløse vækkes ikke. Det gør vi derimod, når vi gennemfører nattetællinger de år, hvor der samtidigt indsamles data til SFI´s nationale hjemløsetælling, lyder det fra Bibi Agger.

Steen Bo Pedersen, lederen af hjemløseenheden i Københavns Kommune ser også frem til den kommende tælling. Han understreger at:

”Den fælles nattetælling giver os en helt opdateret status på antallet af gadesovere i København og det er centralt i forhold til planlægning af tilbud og indsatser. Derudover giver det fælles projekt læring på tværs, kulturelt og fagligt – og er helt i tråd med den samskabelse som kommunen ønsker at udbygge i forhold til de frivillige organisationer”

På de to nattetællinger, som vi gennemførte sidste år, fandt vi henholdsvis 196 mennesker, der sov ude i september 2015, og 40 mennesker der sov ude i februar 2015. I september var vi 22 medarbejdere fra henholdsvis projekt UDENFOR, Københavns kommune og Frederiksberg kommune på gaden om natten under tællingen. I februar var vi 14 medarbejdere fra projekt UDENFOR og Københavns kommune under nattetællingen.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element