Norge har nedbragt antallet af hjemløse – det kan vi også

Sidste nyt

I Norge har man med en vedholdende indsats reduceret antallet af personer, der lever som hjemløse fra 6.259 personer i 2012 til 3909 personer i 2016. Vi bør kunne gøre det samme.

Den norske statslige institution Husbanken havde inviteret mig til at holde et oplæg på en konference, de afholdt i Bergen d. 17. januar i år. Deres tema var at nå til at ingen personer er hjemløse i Norge. De havde bedt mig om at tale om Housing First ud fra et menneskeligt perspektiv.

Jeg havde læst rapporten ’Bostedsløse i Norge 2016 – en kartlegging’, der viste det overraskende lave antal hjemløse. Men den sagde ikke noget konkret om, hvorfor man fandt lige det antal hjemløse. Undersøgelsen var i sagens natur en tælle- og kortlægningsundersøgelse ikke en årsagsundersøgelse.

Aftenen før jeg skulle tale og netop ankommet til Bergen fik jeg Husbankens ’Housing First – Metodehandbok’ i hånden. Det var den første papirudgivelse af håndbogen, som var ud kommet i digital udgave i 2014, og som har været den nationale anbefaling til kommunerne i deres indsats mod hjemløshed.

Det er den metodehåndbog, der får mig til at skrive. For i princippet er den ikke så anderledes end vores egen Housing First strategi, men så alligevel i vilje og detalje adskiller den sig. Og så har den jo vist at gennemført, fører den til, at der bliver færre, der må leve som hjemløse.

Om det at skaffe bolig, hedder det i metodebogen, at kommunes program bør have tilstrækkelige midler til rådighed, sådan at man hurtigt kan skaffe bolig til den hjemløse. Det vil sige midler til straks at sikre en lejlighed eller anden selvstændig bolig.

Om det opfølgende sociale arbejde er det metodebogens vejledning, at der i kommunen etableres et team på mellem to og ti personer med forskellig faglighed, valgt ud fra hvad lige den kommune finder er brugbart og muligt i forhold til antallet og profilen af kommunens hjemløse borgere.

Mod dette ser vi den danske indsats som præget af, at man tillader det at være svært at skaffe boliger, men til gengæld har holdt fast i et ret stift krav om, at teamet sammensættes med baggrund i den oprindelige ACT metoden.

Dertil kommer, hvad metodebogen ikke nævner, at Husbanken også kan gå ind i økonomisk støtte til kommunernes indsats for at skaffe boliger, der har en rimelig kvalitet og husleje, der er til at betale for beboeren.

Og endelig, at det er den enkelte kommune, der må bekoste prisen på godt 1000 kr. pr. nat for en plads på et herberg (på norsk ’hospice’), uden at der som i Danmark refunderes fra staten på dette beløb.

Vores vurdering i projekt UDENFOR er, at de to rapporter bør læses af Socialministeren, Socialstyrelsen og Kommunerne, og give anledning til overvejelser om vi kan og bør justere vores indsats, og opnå at færre må leve som hjemløse.

af Preben Brandt
pb@udenfor.dk

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element