Ny forskningsrapport retter fokus mod hjemløshed blandt kvinder

Sidste nyt

Hjemløse kvinder deler på mange måder vilkår med hjemløse mænd. Samtidig kan vi se, at køn former og farver kvinders veje gennem hjemløshed, fastslår Anne-Sofie Wieland Maini-Thorsen i ny kvalitativ forskningsrapport.  

Den netop udkomne rapport “Jeg kan godt lide, når jeg kan dufte, at jeg har vasket fingre” undersøger hjemløshed i et kønsperspektiv – med luppen rettet imod hjemløse kvinder.

Ifølge den seneste opgørelse fra ’VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd’ udgør hjemløse kvinder 25% af den samlede hjemløsebefolkning i Danmark.

”Hjemløse kvinder har været – og er nok stadig – underrepræsenterede i hjemløsestatistikkerne, og de er mindre synlige på gaden og i hjemløsetilbuddene end mænd. Blandt andet derfor har forskningen haft en tendens til at agere, som om de hjemløse kvinder udgør et mindre socialt problem i stedet for at udforske deres situation”, forklarer antropolog Anne-Sofie Wieland Maini-Thorsen, der står bag rapporten, og fortsætter: “Den aktuelle viden, vi har på området i Danmark, er stort set begrænset til tal og kvantitative analyser. Denne rapport stiler mod at tilbyde et kvalitativt indblik i kvinders erfaringer med hjemløshed.”

Behov for viden om hjemløse kvinders specifikke vilkår, strategier og behov.
Rapporten tegner et billede af en gruppe hjemløse kvinders barske oplevelser og erfaringer med ”hverdagen på gaden”, ”familien” og ”systemet”, men den lægger også vægt på de strategier og ressourcer, som kvinderne sætter i spil for at overkomme deres situation eller gøre den mere udholdelig. Desuden understreger rapporten, at det er vigtigt at tage hjemløshedens kønsspecifikke dimensioner i betragtning, hvis vi vil imødekomme hjemløse kvinders behov i sociale indsatser.

Efter fem måneders kvalitativ research, kan forfatteren bl.a. konkludere, at de hjemløse kvinders ”kønnede” erfaringer eksempelvis kommer til udtryk i kvindernes oplevelser af, at deres hjemløshedssituation bliver mødt med uforståenhed og fordomme i samfundet, som peger tilbage på kulturelt funderede forestillinger om kvindens plads i den private, hjemlige sfære.

“Jeg kan godt lide, når jeg kan dufte, at jeg har vasket fingre”
– en eksplorativ undersøgelse af kvinders erfaringer med hjemløshed

Af: Anne-Sofie Wieland Maini-Thorsen

Initiativ og facilitering: projekt UDENFOR
© forlaget UDENFOR

 Læs hele rapporten her

 

 

 

 

 

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element