Ny rapport fra MHE (Mental Health Europa) om hjemløse med alvorlige psykiske lidelser

Det er ikke kun i Danmark, at hjemløse med psykiske lidelser i særlig grad er i klemme. Det samme gør sig gældende i resten af Europa, og det er stort set de samme problemer der rammer de hjemløse, uanset hvordan det sociale system og sundhedsvæsen er opbygget.

Det kan man læse i rapporten: “ACCESS TO SERVICES BY PEOPLE WITH SEVERE MENTAL HEALTH PROBLEMS WHO ARE HOMELESS”, som er udarbejdet for organisationen Mental Health Europa af en arbejdsgruppe, hvor projekt UDENFOR havde formandsskabet.

Godt samarbejde mellem socialvæsenet og sundhedsvæsenet er nødvendigt. Psykisk syge med misbrug kan være svære at hjælpe, men må ikke af den grund glemmes.

Sådan lyder nogle af rapportens anbefalinger, og det vil vel alle kunne tilslutte sig. Men uden at der er adgang til ydelserne, hjælper det jo ikke meget. Dette vanskelige og dilemmafyldte spørgsmål tager rapporten op. For mange hjemløse med alvorlige psykiske lidelser er det svært at skaffe sig adgang til sociale og sundsbaserede ydelser.

Det fastholder dem i deres position som udstødte, men der er ikke bare én, og slet ikke en simpel, grund til dette.

Årsagerne er mange og findes såvel hos den enkelte som i systemerne og i samarbejdet mellem systemerne. Rapporten peger på, at mans skal se vanskeligheden i adgangen til hjælpesystemerne som et resultat af en dårlig tilpasning mellem brugeren og systemerne. Udelukkelse fra adgang ses således som udtryk for et misforhold mellem hjælpesystem og bruger.

I stedet for at tale om udstødelse ligger der mere forandringspotentiale i at tale om serviceydelser, der ikke formår eller endda undlader at sikre inklusion af de borgere, som de har en forpligtelse til at behandle og yde social bistand til.

Rapporten peger på, at der er behov for social investering, som kan fremme trivsel forstået i en bred, humanistisk sammenhæng, og som ikke først og fremmest styres og måles af økonomisk hensyn.

Der skal være ressourcer til at handle over for denne uretfærdige form for udstødelse og manglende inklusion, selvom afkastet på disse investeringer først kommer sent eller måske aldrig, og derfor ikke kan bringe øjeblikkelig politisk synlighed.

At læse rapporten kan måske åbne øjne og inspirere til, at nye og bedre indsatser sættes i værk, og at dårlige og uværdige indsatser opgives.

Måske kan læsningen også friste nogle til at fortælle om gode danske aktiviteter, som andre ude i Europa kan lade sig inspirere.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element