Ny rapport fra projekt UDENFOR beskriver udenlandske hjemløse, deres problemer og deres behov

Sidste nyt

 

Hjemløse migranter bør have har ret til at få dækket basale behov for offentlige midler. Der er visse sociale og sundhedsmæssige behov, som det er inhumant at afvise at give. Det kan være et sted at sove om natten, adgang til mad og til rådgivning, og et sted at være i forbindelse med sygdom. Sådan lyder nogle af anbefalingerne i en ny rapport, som projekt UDENFOR har lavet for Socialforvaltningen i Københavns Kommune. En rapport, som på baggrund af udredninger og analyser leverer hidtil ukendt viden.

 

Rapporten giver nødvendig viden

 

Rapport om hjemløse migranter i København kortlægger, hvem migranterne på gaden er, og hvilke problemer de har. De hjemløse migranter har det til fælles, at de har de samme problemer som danske hjemløse, men at de derudover mangler et socialt sikkerhedsnet. Ellers er de vidt forskellige ligesom deres problemer er det. I løbet af et år opholder mindst 500 forskellige hjemløse migranter sig i København. Hver femte er særligt sårbar og har ekstra brug for hjælp.

 

Rapporten afliver myter

 

Med det omfattende datamateriale gør rapporten i øvrigt op med en række fordomme om de hjemløse migranter og deres formål med at være i Danmark:

 

De kommer ikke hertil for at nasse. De vil have arbejde og forsørge sig selv, og Danmark er ofte ikke første stop på jobjagt rundt i Europa.

 

De fleste har ret til at rejse rundt i Europa og søge efter arbejde og kan have deres gode grunde til ikke at ville tilbage til deres eget land. Ingen har ret til at forlange, at de skal blive i deres hjemlande. De er ikke ulovlige men rejser rundt med den ret, der er aftalt som arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor EU. Men de har ikke ret til hjælp efter den danske servicelov og kun i begrænset omfang efter sundhedsloven.

 

Rapporten spørger om vi kan være andet bekendt end at yde hjælp

 

”Allerværst går det ud over de særligt sårbare – dem med store sociale, misbrugsmæssige og psykiske problemer. Ingen, heller ikke udenlandske hjemløse, bør være tvunget til at sove på gaden. Men som hjemløs migrant har man ikke ret til at bo på et dansk herberg. Heller ikke når man er syg. Det er ikke et velfærdssamfund værdigt” siger Bibi Agger, faglig leder og souschef i projekt UDENFOR.

 

Hjemløse migranter kan ikke modtage almindelig lægehjælp uden at skulle betale for det selv. Sygdomme trives, når man bor på gaden. Ubehandlet fører de ofte til yderligere dårligt helbred og det igen til social og psykisk deroute.

 

”Mange går i hundene, mens de er her. Når der ikke er noget sted at gå hen og hente støtte, omsorg og råd i et fremmed land, hutler man sig igennem på bedste vis. Det er sjældent godt nok til at komme i gang med fx arbejde. Det er ofte helt lavpraktisk hjælp, der er behov for, for at kunne opretholde en nogenlunde ordentlig tilværelse” siger Bo Heide- Jochimsen, gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR.

 

Rapporten viser at nogle kan, vil og tør hjælpe

 

Rapport om hjemløse migranter i København bygger på erfaringer fra 15 forskellige sociale tilbud, der yder hjælp til hjemløse migranter. Det er varmestuer, væresteder og natcaféer samt projekt UDENFORs gadeplansarbejde i udeliggerprojektet.

 

”Men det er en stakket frist. Det har været svært at skaffe penge til at hjælpe hjemløse migranter, så vi har tæret på vores egenkapital, og vi er yderst bekymrede for fremtiden,” siger Ninna Hoegh, direktør i projekt UDENFOR.

 

Fakta om rapporten

 

Rapporten er bestilt og finansieret af Københavns Kommunes Socialudvalg, og den skal drøftes på Socialudvalgsmøde d. 30. maj. ”Vi har sat pris på det gode samarbejde med Socialforvaltningen om at kortlægge det udenlandske hjemløsemiljø i København. Vi håber på et fremtidigt samarbejde i forhold til at afdække nogle af de specifikke områder, hvorpå der stadig mangler viden samt drøfte og iværksætte fremtidige foranstaltninger, der imødekommer mangfoldigheden i gruppen” siger Bibi Agger, faglig leder og souschef i projekt UDENFOR.

 

Rapport om hjemløse migranter i København er delt i to. Del 1 kortlægger, hvem migranterne på gaden er, og hvilke problemer, de har. Del 2 indeholder en række foranstaltningsforslag til Københavns Kommune, Folketinget og EU.

 

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element