Ny rapport fra projekt UDENFOR: To ud af tre hjemløse ved ikke, hvad obligatorisk Digital Post er

Sidste nyt

To ud af tre hjemløse ved ikke, hvad obligatorisk Digital Post er

Hver anden hjemløs ved ikke, hvad Nem ID er

Hver tredje hjemløs benytter sjældent eller aldrig IT

Det fremgår af en mindre undersøgelse i den IT-rapport, som projekt UDENFOR netop er udkommet med. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af projekt UDENFOR blandt 50 hjemløse og tidligere hjemløse, som et led i det IT-projekt, som vi etablerede i slutningen af 2012. Et projekt, der netop blev etableret med det formål at hjælpe hjemløse og tidligere hjemløse med IT-relaterede problematikker samt skærpe fokus på digitaliseringens mulige konsekvenser for nogle af samfundets mest udsatte.  Og nu nærmer realiteterne sig så.

I dag er der blot tre dage til d. 1. november. Dagen, hvor obligatorisk Digital Post for alvor træder i kraft og alle breve fra det offentlige fremover vil blive sendt til den digitale postkasse.   Det offentlige har forsøgt at informere befolkningen om Digital Post gennem kampagner, der bl.a. har fundet sted på tv og i radio – platforme, som nok slår igennem hos størstedelen af danskerne – men som desværre er langt fra det univers, som mange hjemløse og socialt udsatte faktisk befinder sig i.

I Digitaliseringsstyrelsens seneste opgørelse fra oktober 2014 fremgår det, at 91 procent af danskerne har internet i eget hjem og over 4 millioner danskere har NemID og Digital Post. Til det kan vi kun igen konstatere, at nogle lades tilbage. En kendsgerning, som desværre ikke er ny for os.

I projekt UDENFOR er vi derfor fortsat bekymrede, for hvad nu med alle dem, der fortsat ikke ved, at al deres post fra det offentlige fra og med lørdag ender i den digitale postkasse? Vil de ende med at miste deres pension eller kontanthjælp, fordi de ikke svarer på relevante digitale breve?

Udover viden og information kræver deltagelse i et selvbetjeningssamfund ganske rigtigt også, at alle borgere har adgang til internet. Lever man på gaden, er det ikke nemt at være i besiddelse af en bærbar computer eller en tablet. Sådan én er dyr og indbyder nemt til tyveri og overfald. Det betyder helt konkret, at hjemløse har svært ved at komme på internettet og f.eks. få adgang til deres e-boks, Digital Post, bank m.v. De hjemløse, der benytter sig af internettet, kan finde adgang dér, hvor det er gjort tilgængeligt i byens rum, såsom biblioteker og kommunale borgerservicecentre, på herberger og væresteder etc. Men begrænsede åbningstider, regler for brug, ventetid ved maskinerne og mange mennesker sætter sine barrierer.

I projekt UDENFOR mener vi derfor, at der skal sikres bedre IT-tilgængelighed i byrummet, så hjemløse borgere uden adgang til eget IT-udstyr og eget internetabonnement har mulighed for at benytte sig af internet i byen, hvor de ofte opholder sig i de fleste af døgnets 24 timer.

Den teknologiske udvikling fordrer nye sæt af færdigheder, som det forventes, at borgerne mestrer for at kunne begå sig på de digitale selvbetjeningsløsninger, som desuden ofte italesættes som tidsbesparende for den enkelte borger og mere effektivt end det fysiske møde. Men virkeligheden på gaden er altså en anden.

I projekt UDENFOR mener vi derfor, at det er en forsimpling af virkeligheden at tro, at man bare kan centralisere og digitalisere kontakten mellem borger og sagsbehandler. En stor del af de borgere, vi arbejder med til dagligt, har begrænsede ressourcer og har i forvejen en oplevelse af at være blevet svigtet af systemet og det hjælper ikke på tilliden, at forbindelsen til det offentlige skal foregå på en skærm frem for via et menneske.. Netop det fysiske møde er således uomgængeligt, hvis vi skal lykkes med at hjælpe udsatte og hjemløse medborgere til en mere værdig tilværelse med adgang til samfundets serviceydelser.

At lave så gennemgribende ændringer, som digitaliseringen af det offentlige er, er ikke et ”quick fix” – men et kontinuerligt arbejde, der fordrer fortsat vedvarende behov for støtte og hjælp til de hjemløse og socialt udsatte, der stadig ikke er – og måske aldrig bliver – integreret i den digitale virkelighed.

I projekt UDENFOR mener vi derfor, at det offentlige skal påtage sig ansvaret for, at hjemløse og tidligere hjemløse også fremover kan og skal styrkes til at imødekomme de krav, der stilles i det digitale samfund.

Indlægget indeholder pointer og perspektiver fra vores netop udkommet IT-rapport ”IT-projektet – socialt arbejde med hjemløse og IT”, som kan downloades her eller rekvireres ved henvendelse til projekt UDENFOR. Ligeledes kan du via linket her downloade og se filmen “IT i øjenhøjde“, som er produceret af instruktør Emil Langballe for projekt UDENFOR.

Udpluk fra dialogmøde om Digital Post og obligatorisk digital selvbetjening d. 22. oktober 2014 afholdt af Udbetaling Danmark og med repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen, KL og Borgerservice i Københavns kommune.

 

”Hvis der er behov for ansigt-til-ansigt service, så er Borgerservice det rigtige sted at gå hen”

Charlotte Munksgaard Chefkonsulent ved KL

 

”Borgerservice er dem der træder til, når der er behov for en håndholdt indsats”

Charlotte Munksgaard, Chefkonsulent ved KL

 

”Vi skal sikre os ingen falder igennem”

Linda Højland Josephsen, Borgerservicechef-souschef ved Københavns kommune

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element