Ny rapport om østeuropæiske hjemløse

Sidste nyt

Ny rapport fra Kofoeds Skole giver indblik i årsagerne til, at jobsøgende østeuropæere ender som hjemløse på gaden i Danmark.

Rapporten er blevet til på baggrund af ”Kofoeds Skoles ønske om at støtte de polske hjemløse, der opholder sig på gaden i København, samt et ønske om at opnå mere viden om gruppen for at forbedre deres situation”, skriver forfatterne bag.

I løbet af den 2-årige projektperiode, som ligger bag rapporten, har Kofoeds Skole via Kofoeds Kælder været i kontakt med 152 udenlandske hjemløse. Kofoeds Kælder er en uformel kombination af rådgivning, dagligstue, tøjdepot, baderum og refugium.

De 152 hjemløse var fordelt på 142 mænd og ti kvinder. Heraf var 42 procent (64) fra Polen. Næsten halvdelen af hele gruppen – 45 procent – tilhørte aldersgruppen 18-35 år.

Ønske om arbejde trækker

For mere end halvdelens vedkommende (53 procent), er det ønsket og drømmen om et arbejde, som har trukket dem til Danmark. Rapporten giver flere eksempler på, hvor langt de jobsøgende østeuropæere strækker sig for at nå drømmen om et job.

Trods tydeligt besvær på grund af manglende sprogkundskaber og manglende kendskab til det danske arbejdsmarked foruden hjemløshed og misbrug.

”En arbejdede i to forskellige job og som flaskesamler, hvilket gjorde det svært for ham at få sovet. Han gik med aviser om natten, holdt skilte for et firma i en gade i et af Københavns brokvarterer om eftermiddagen og samlede flasker om aftenen for at tjene penge til sig selv og sin familie derhjemme, som han sendte penge til”. (s.32)

Selv om en del af projektet havde som mål at hjælpe de hjemløse i job, lykkedes det stort set heller ikke. Ved projektets afslutning havde 6 ud af projekts 142 hjemløse et legalt fuldtids- eller deltidsarbejde i Danmark. Det er blot 4 procent af gruppen.

Viser desperat situation

Rapporten giver dog også et billede af, hvor desperat en situation nogle hjemløse ender i:

”En hjemløs, Anton, har kun været i København i en uge. Han kender ikke byen, han har ikke penge og han ved ikke, hvor der findes steder, som hjælper de hjemløse. Han har ikke spist i 4 dage og er meget sulten. Han går ind i en butik og tager en pakke kød. Han tænker ikke over, at det er råt kød eller hvordan han vil tilberede det. Han tænker kun på at få noget at spise. Han tager kødet og går ud fra butikken uden at betale. Han bliver set af personalet, som stopper ham og tilkalder politiet. Den hjemløse undskylder, skammer sig over det og siger, at han var så desperat efter maden, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre. Personalet og politiet gør ikke meget ud af sagen og lader ham gå”. (s. 35)

Rådgivning er nødvendigt

Rapporten når til samme konklusion, som er blevet påpeget før – nemlig at rådgivning er nødvendigt, hvis ikke jobsøgende østeuropæere skal risikere at ende deres jobsøgning på gaden i Danmark. I afsnittet ’perspektivering’ står der bl.a.:

”Hvis de hjemløse skal støttes vurderes der altså at være behov for: Vejledning og oplysninger til de hjemløse om pligter og rettigheder i Danmark. (…) Manglende oplysninger kan gøre opholdet i Danmark unødigt besværligt og langvarigt grundet urealistiske forestillinger om arbejds- og boligmuligheder i Danmark.” (s.50)

 

OM RAPPORTEN
Det 2-årige sociale arbejde er udført af pædagog Marketa Kubickova og Kim Clemen, leder af Kofoeds Kælder. Dataindsamling er udført af Marketa Kubickova. Dataanalyse og skrivning af rapport er foretaget af antropolog Louise Christensen og Marketa Kubickova. Projektet er finansieret med midler fra Villum Fonden.

 

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element