Nyt seminar: ’Når hjemløshed har køn II – kvinder UDENFOR’

Sidste nyt

projekt UDENFOR inviterer til seminar med oplæg og debat om hjemløse kvinders forhold; en opfølgning på seminaret ’Kvinder på bunden af Danmark – Når hjemløshed har køn’, som vi gennemførte i maj 2016.

Seminaret finder sted torsdag d. 30. august 2018 hos Frelsens Hær i Valby. Du kan finde invitation, program og tilmeldings-oplysninger her på siden i slutningen af juni.

Indtil da kan du her se eller gense nogle af de problemstillinger, der blev drøftet blandt oplægsholdere og deltagere ved seminaret i 2016:

Kvinder er mere udsatte på gaden og udsættes ofte for seksualiseret vold.

I opsøgende arbejde på gaden kan det være vanskeligt at spotte hjemløse kvinder. De går meget længere, for at opretholde et pænt ydre, end mændene. Det er en prioritering, der giver mening fordi mange kvinder, der lever på gaden søger beskyttelse gennem mandlige relationer, og kvindernes udseende giver dem adgang til den beskyttelse.

Kvinderne ender ofte senere end mænd i reel hjemløshed, og når de ender på gaden, er der ofte gået en periode med gråzoneprostitution forud – og deres problemstillinger er typisk så alvorlige, at de ikke kan håndteres inden for rammerne af de eksisterende tilbud, der ofte er udviklet til mænd.

Kvinderne bliver alt for længe i midlertidige tilbud, som ikke har de fornødne ressourcer og kompetencer til at hjælpe dem videre. I mange tilfælde ender opholdene med at forværre kvindernes situation.

De stofafhængige kvinder er ofte på kokain, og det betyder, at kravet om indtjening er stort, fordi rusen er kort.

Hjemløse kvinder plages i højere grad end mænd af skyld og skam overfor deres børn og familie, og gør sig ofte langt flere bekymringer om deres relationer end hjemløse mænd. Især hvis de har børn. De har brug for at trække sig væk fra gaden, og være et sted, hvor de kan dele de mange tanker om dét at være kvinde og hjemløs samtidig med, at de måske også er både mor, datter, kæreste og ven.

 

Deltagerevalueringerne fra seminaret i 2016 viste stor tilfredshed.

Godt at få mere viden om de særlige udfordringer, hjemløse kvinder oplever, men også at få mulighed for at mødes og netværke med andre på området.

Evalueringerne viste også et stort behov for mere viden, mere erfaringsudveksling, mere networking af tværfaglig karakter, flere brugerfortællinger og også behov for mere forskning på feltet.

Det er på den baggrund, at projekt UDENFOR har besluttet at invitere til endnu et seminar om kvinders hjemløshed. Vi benytter desuden anledningen til at præsentere resultatet af projekt UDENFORs igangværende forskningsprojekt om kvinders hjemløshed i Danmark.

 

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element