Nyt speciale stiller skarpt på hjemløshed og kønsidentitet

Sidste nyt

Jeg prøvede at gå ind på et herberg, og så blev jeg bedt om at gå et andet sted hen, tage hjem til min mor og far […] af personalet. De troede ikke på mig, og jeg kunne ikke bevise, at jeg var hjemløs. Citat: Rasmus, s.85

Sådan startede seks år på gaden for Rasmus, der var blevet smidt ud af efterskolen, hvor han gik i 9. klasse. Hans far var alkoholiker og hans mor lå døende på et hospice.

Han er en af de to tidligere hjemløse, som Lotte Birkelund Knudsen skriver om i sit speciale, ”Det er fandeme ikke et bøssehotel det her”, der er skrevet på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Jo længere ned på bunden du kommer…
Specialet sætter fokus på hjemløse LGBTQIA-personer og de særlige problemstillinger, som de kæmper med. Ifølge Lotte Birkelund Knudsen oplever hjemløse LGBTQIA-personer en dobbeltmarginalisering, og det er en iagttagelse, der understøttes af hendes informanter, Rasmus og Mads, der begge oplever at blive ekskluderet af fællesskabet i hjemløsemiljøet på baggrund af deres kønsidentitet.

Der var jeg ikke åben omkring det, fordi jeg godt kunne mærke, at der ikke var nogen tolerance der [omkring LGBTQIA-personer, red.], og jeg tænker, at jo mere ned på bunden du kommer […] jo mindre er tolerancen, synes jeg faktisk, og det er jo, fordi folk har deres egne problemer, de kæmper med, så orker man måske ikke at være så rummelig. Citat: Mads, s. 73

Men det er ikke kun på gaden, at informanterne oplever eksklusion, og de fortæller begge, at den manglende rummelighed hos de professionelle aktører har været noget af det, der har ramt dem hårdest. (s. 85) Igennem specialet beskriver Lotte Birkelund Knudsen et system, der ikke er gearet til at give hjemløse LGBTQIA-personer den støtte og de rammer, som der er brug for.

Men så skriver hun også om håb og om at miste alt og få noget andet tilbage igen.

[…] og når du ligesom ikke har mere, så kommer det som sådan en frihed. Du er ikke bundet til noget, du er ikke knyttet til nogen ting. Det var sådan en speciel frihedsfølelse, som egentlig var meget dejlig, men det er sådan en dobbeltsidet ting, fordi det er dejligt, at du nu er så fucked up, at der ikke er nogen, der regner med dig, men det gør også ondt, at der ikke er nogen der regner med dig. Citat: Mads, s.89

Både Mads og Rasmus er kommet ud af hjemløsheden og selvom årene på gaden har sat spor, er det ikke nogen de fortryder. Begge har håb for fremtiden og en ambition om at bruge det, de har lært, til at hjælpe andre:

[…] Jeg har selv prøvet ikke at kunne få hjælp, så det er bare en følelse, jeg ikke vil have andre skal have, så det er det, jeg gerne vil opnå. Jeg vil gerne opnå et positivt indspark på eksistensen. Citat: Rasmus, s. 91

 

Det er fandeme ikke et bøssehotel det her”

– En kvalitativ undersøgelse af tidligere hjemløse LGBTQIA-personers oplevelse af deres hverdagsliv under hjemløsheden

Speciale i Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde, Aalborg Universitet 2017

Specialet kan downloades i boksen herunder.

 

    Det er fandeme ikke et bøssehotel det her

    Download Lotte Birkelund Knudsens speciale

    Hent her

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element