Nyt speciale undersøger hvordan private, frivillige og kommunale aktører arbejder med hjemløse

Sidste nyt

Nyt speciale undersøger, hvordan private, frivillige og offentlige aktører arbejder med at hjælpe hjemløse
Mange hjemløse møder med tiden en lang række indsatser, der på hver sin måde forsøger at afhjælpe den enkeltes problemer, som ofte er ganske komplekse. I sit netop færdiggjorte speciale i sociologi sætter Ida Haahr-Peder fokus på, hvordan de mange forskellige private, frivillige og offentlige hjemløsetilbud samarbejder omkring den opsøgende og udgående indsats.

”Under mit arbejde opdagede jeg, hvor stort feltet er, og hvor mange forskellige aktører, der på forskellig vis forsøger at hjælpe de hjemløse. Jeg undersøgte, hvordan de forskellige grupper samarbejder i praksis omkring indsatsen til den enkelte borger,” siger Ida Haahr-Pedersen, der netop har udarbejdet speciale Blikkene, broerne og borgerne fra projekt UDENFOR og Købenahvns Universitet.

I disse tider er fra politisk side meget snak om, at den sociale indsats skal være sammenhængende og koordineret.

”Hjemløse borgere har komplekse problemstillinger, som ikke kun er sociale og økonomiske, men også sundhedsfaglige, og som ikke bare kan løses indenfor én institutionel ramme. Det handler om at få mange forskellige indsatser i gang på samme tid,” forklarer Ida Haahr-Pedersen.

Under sit arbejde med at undersøge, hvordan de forskellige indsatser samarbejder, oplevede hun et stort ønske om samarbejde mellem de forskellige tilbud. Med andre ord forsøger de at ”samarbejde,” så de undgår, at flere aktører ender med at gøre ”det samme arbejde,” forklarer hun.

”Koordinering er et buzzword, der bliver brugt flittigt, når man taler om socialt arbejde. I mit speciale gik jeg ned i maskinrummet, for at se, hvordan begrebet fortolkes i det daglige arbejde. Ved at tale med de forskellige professionelle aktører, fandt jeg ud af, at for meget koordinering også kan være problematisk. Det kan blive så koordineret, at borgeren trækker sig. For somme tider har man også behov for at have flere forskellige steder at gå hen,” siger Ida Haahr-Pedersen.

En stor del af specialet skrev Ida Haahr-Pedersen i projekt UDENFORs lokaler på Nørrebro i København. Undervejs interviewede hun medarbejdere fra projekt UDENFOR, og samtidig brugte hun organisationen som en indgang til hele det komplekse sociale felt som hjemløseområdet udgør.

”Jeg valgte at skrive mit speciale hos projekt UDENFOR, fordi deres opsøgende og udgående sociale arbejde interesserer mig.  Blandt andet har jeg interviewet gadeplansarbejdere, fulgt med ved koordinerende møder og flere gange været ude med Den Mobile Café. Samtidig har projekt UDENFOR et godt ry i miljøet, så det har givet mig en god indgangsvinkel til at mødes med andre institutioner på feltet,” siger IdaHaahr-Pedersen

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element