Politikere og befolkning vil hjælpe unge ud af hjemløshed

Sidste nyt

Vi skal hjælpe de unge af hjemløshed. Så klart lyder svaret fra 80 procent af danskerne og et bredt flertal i folketinget, viser to nye rundspørgere. I hjemløseorganisationen projekt UDENFOR  tager man godt imod de positive meldinger og har endda forslag til reform klar.

Mens et bredt flertal i folketinget tilkendegiver, at den kommende regering skal arbejde for at nedbringe ungdomshjemløsheden, erklærer 80 procent af danskerne sig enige i at prioritere offentlige midler til en målrettet indsats, der kan bringe unge ud af hjemløshed. Det viser henholdsvis en rundringning til folketingets medlemmer fortaget af hjemløseorganisationen projekt UDENFOR og en omnibusundersøgelse fortaget af analyseinstituttet YouGov for projekt UDENFOR.

I projekt UDENFOR er man positive over, at hjemløshed, og ungdomshjemløshed, tilsyneladende er et emne, der optager både politikere og befolkning , da organisationen lige nu selv har et stort fokus på de unge hjemløse og derfor netop har lanceret en række forslag til en Hjemløsereform, der skal bringe de unge ud af hjemløshed.   ”Man er nødt til at erkende, at det kommunerne gør, og hidtil har gjort, simpelthen ikke virker,” lyder det fra direktør I projekt UDENFOR, Ninna Hoegh, der håber, at politikerne både lytter til danskernes klare budskab om prioritering af midler til en målrette indsats. Samt, at politikerne, også efter et valg, står ved deres hensigtserklæringer og for alvor trækker i arbejdstøjet, så antallet af unge hjemløse kan blive nedbragt drastisk.

Siden 2009 er antallet af unge hjemløse steget markant. I 2013 var antallet af hjemløse unge mellem 18-29 år helt oppe på 1755 personer. For at få nedbragt det tal, forslår man i projekt UDENFOR en Hjemløsereforrm, der, blandt andet, gør brug af følgende værktøjer i det sociale arbejde med udsatte og hjemløse unge:

 

– Kommunerne skal kunne sanktioneres, hvis ikke de udarbejder handleplaner til unge socialt udsatte

– psykologbehandling til unge udsatte skal øges

– henvisning til herberger skal erstattes med højskoleophold og reelle boliger

– offentlige- og private virksomheder skal inkluderes i det sociale arbejde og tilbyde differentierede og alternative beskæftigelsesmuligheder til unge udsatte og hjemløse.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element