projekt UDENFOR er i Budapest til seminar om unge hjemløse

Sidste nyt

projekt UDENFOR deltager netop nu i det internationale seminar `Preventing and adressing youth homelessness through human rights´  i Budapest. 40 unge fra hjemløseorganisationer i flere end 15 forskellige europæiske lande er samlet for at udveksle erfaringer, metoder og ideer, og ikke mindst for at skabe et europæisk netværk af organisationer og tilbud, der arbejder med unge hjemløse.

 

Hjemløshed blandt unge er et voksende problem i store dele af Europa. Det gælder både lande som Spanien og Grækenland, hvor den økonomiske krise bl.a. har medført stor ungdomsarbejdsløshed, men også i Danmark, som er det land i Europa, der har oplevet den største procentvise stigning i antallet af unge hjemløse indenfor de seneste år. Ifølge den seneste tælling fra SFI (2013) er 1138 af landets knap 6000 hjemløse under 25 år.

 

”I Danmark lever mange af de unge hjemløse i ”skjult hjemløshed”. De er svære at få øje på i gadebilledet og de banker ikke som det første på døren til herberget og beder om en seng at sove i. Det kan der være flere grunde til. Blandt andet skyldes det, at de ikke vil kategoriseres som værende hjemløse, og at hjemløsmiljøerne er for hårde og for fremmedartede at begå sig i. De unge vil til enhver tid søge andre muligheder og vil typisk, i hvert fald for en periode, leve som sofa-surfere hos venner, bekendte og familie. Det er en virkelighed, som flere af seminarets europæiske deltagere kender til,” siger Anne Kirkegaard, som repræsenterer projekt UDENFOR i Budapest.

 

Seminaret er arrangeret i et samarbejde mellem FEANTSA (The European Federation of National Oganisations Working with Homeless People) og Counsil of Europe. Gennem en uges undervisning og gruppearbejde bliver deltagerne på ungeseminaret klædt på til at anvende basale menneskerettigheder som redskab i arbejdet med de unge. Men ikke mindst er formålet at lære af hinanden og blive enige om et sæt fælles mål.

 

”Der er stort engagement blandt deltagerne, og vi har meget at lære af hinanden. Der er selvfølgelige store forskelle mellem europæiske lande, som knytter sig til forskellige lovgivninger og forskellige normer og sociale strukturer, men vi oplever også i høj grad at tendenser og problematikker i arbejdet med unge går igen. Blandt andet at særligt udsatte ofte falder igennem systemet i overgangen fra barn til voksen, som kan være barsk uden den rette støtte. Derfor er der god mulighed for, at vi kan inspirere hinanden til måder at tackle og forebygge ungdomshjemløshed på,” udtaler Anne Kirkegaard efter de første tre dage i Budapest.

 

Skønt seminaret slutter på fredag, vil samarbejdet landene imellem  forsætte, så vi i fremtiden kan trække på hinandens erfaringer, succeser, fejl og visioner.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element