projekt UDENFOR på international konference med fokus på ungdomshjemløshed

Sidste nyt

projekt UDENFOR har netop deltaget i den internationale konference: “Investing in young people to prevent a lost generation in Europe: key policy and practice in addressing youth homlessness,” som i fredags blev afholdt i Prag af Feantsa, den internationale europæiske organisation for NGOer på hjemløseområdet.
Konferencens fokus var denne gang ungdomshjemløshed og handlede særligt om, hvordan vi undgår at tabe en generation af unge til hjemløshed.

 

I kølvandet på den økonomiske krise har man i adskillige europæiske lande set en dramatisk stigning i antallet af unge hjemløse.

 

Både i lande som Grækenland, der er hårdt ramt af nedskæringer på den offentlige velfærd, men også herhjemme, hvor ungdomshjemløsheden de seneste fire år er steget med 80 procent.

 

På konferencen holdt faglig leder og souschef i projekt UDENFOR, Bibi Agger, et oplæg, som blandt andet omhandlede unge hjemløse og deres brug af IKT. (IKT står for Informations- og Kommunikationsteknologier, og er et udvidet synonym for IT.)

 

Oplægget var inspireret af specialet “På kanten af et digital samfund,” som tidligere på året blev udarbejdet i samarbejde med projekt UDENFOR og efterfølgende tildelt  Edith og Valborg Nielsens legat på 25.000 kroner for at bidrage med ny spændende viden på området.

 

“Unge hjemløse bevæger sig på kanten af samfundet, og resultaterne fra specialets interviewmateriale viser, at de unge ikke identificerer sig med at være hjemløse og sjældent orienterer sig mod traditionelle hjemløsetilbud og kommunikation, der retter sig mod denne gruppe. Desuden er de opvokset i en digital tidsalder og mestrer i højere grad brugen af IKT end de hjemløse, der deltager i vores IT-projekt,” siger Bibi Agger.

 

Hun understreger, at specialet også viser, at IKT har et stort potentiale som kontaktskabende redskab i det sociale arbejde for denne særlige målgruppe.
Der er derfor behov for fremadrettet at overveje, på hvilke måder man via IKT som kontaktform kan imødekomme de unge hjemløse og drage fordel af potentialerne i deres digitale kompetencer.

 

Bibi Agger pointerer, at digital inklusion ikke nødvendigvis fører til social inklusion, og at der er behov for indsatser,  der er udviklet og målrettet specifikt til unge hjemløses behov og ressourcer.

 

De unges afstandtagen til hjemløsekategorien og traditionelle hjemløsetilbud gik igen ved flere af konferencens oplægsholdere, som alle understregede vigtigheden af, at der udvikles tilbud og strategier, som tager udgangspunkt i de unges specifikke situation og deres opfattelse af relevans og behov for et givent tiltag.

 

Ligesom projekt UDENFOR pointerede flere oplægsholdere også vigtigheden af gode relationer og omsorg som vigtige parametre for at kunne hjælpe udsatte hjemløse unge videre i livet.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element