projekt UDENFOR i Socialstyrelsens arbejdsgruppe om bekæmpelse af hjemløshed

Sidste nyt

projekt UDENFOR er inviteret med i den arbejdsgruppe om bekæmpelse af hjemløshed, som er nedsat af Socialstyrelsen.

Regeringens ”Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed”, som blev præsenteret i efteråret 2017 er nu ved at folde sig ud i blandt andet en arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af nationale retningslinjer på hjemløseområdet.

Projekt UDENFOR blev grundlagt i 1996 for at sikre de mennesker, der levede som hjemløse og havde så omfattende andre problemer, at de ofte faldt uden for hvad mange organisationer og myndigheder mente at kunne klare at beskæftige sig med – eller de, som ikke ønskede at være i kontakt med herberger og socialforvaltninger. Vi ville både yde direkte hjælp på gaden og informere og debattere indsatser og strukturelle barrierer, som forhindrer gode indsatser for disse borgere. Det var og er vores vurdering, at disse borgere stadig for ofte glemmes.

Derfor er vi glade for at være med i arbejdsgruppen og vil love at påtage os først og fremmest at pege på retningslinjer, der kommer disse borgere til gode.

Det er lige ved at være 10 år siden, at man påbegyndte den 3-årig ’Hjemløsestrategi’ som med en god pose penge til udvalgte kommuner skulle vise, at man kan reducere antallet af hjemløse gennem Housing First kombineret med en række sociale behandlingsmetoder. Måske har man lært noget af dette forsøg, men ført til færre hjemløse har det i hvert fald ikke. Det var et meget topstyret projekt, hvor der forlods var udtænkt stive og ’korrekte’ metoder og retningslinjer for det meget målrettede arbejdet i de pågældende kommuner og et større evalueringsprogram.

Heldigvis ser det ikke ud til at nogen har tænkt sig at gentage et sådan fiaskoprojekt. Den nye handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed er af en hel anden art. I projekt UDENFOR så vi handlingsplanen, da den blev præsenteret, som lovende for, at det endelig ville lykkes både at reducere antallet af mennesker, der lever som hjemløse og at give de, der fortsat vil gøre det bedre leveomstændigheder. Det der især kunne tale for, at man bør være optimistisk med hensyn til kommende resultater er at handlingsplanen har nogle seriøse hovedpunkter, og at den er åben og nærmest inviterer til at sætte gang i bredt samarbejde om at ændre og udvikle på hjemløseområdet, både politisk, administrativt og fagligt.

Nu gælder det om at sikre, at det ikke kun bliver de hjemløse, der har en relativ let vej ud af hjemløsheden fordi de dels forholdsvis let kan profitere af housing first metoden og de almindelige, traditionelle boligformer, som allerede er tilgængelige og egner sig til mennesker der nok har problemer med ikke voldsomt omfattende, og dels også nogenlunde uproblematisk kan indgå i de hjælpeforanstaltninger som retter sig mod social behandling. Det bliver en opgave som projekt UDENFOR gerne påtager sig

Der er nu kommet gang i forskellige arbejdsgrupper, styret af Socialstyrelsen, og mandag d. 7. maj deltog projekt UDENFOR sammen med andre offentlige og private organisationer, der arbejder direkte med hjemløse, Kommunernes Landsforening, Ankestyrelsen og Vive i det første møde i den arbejdsgruppe, der skal komme med viden, inspiration og anbefalinger til Socialstyrelsen, som derudfra skal udforme sættet af retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed.

Det vil være godt om denne opgave fører til færre hjemløse og til et bedre liv for de, der stadig vil være hjemløse, på gaden og i herberger.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element