projekt UDENFOR i tværeuropæisk samarbejde om forbedring af vilkår for Europas hjemløse

Sidste nyt

projekt UDENFOR har, sammen med Kirkens Korshær’s Herberg i Hillerødgade, meldt sig som dansk repræsentant til et tværeuropæisk samarbejde, der skal uddanne socialarbejdere, frivillige og brugere med henblik på at forbedre vilkårene for Europas hjemløse

 

På foranledning af den tyske paraplyorganisation for social velfærd, Diakonisches Werk Hannover, har projekt UDENFOR i samarbejde med ni andre europæiske organisationer på hjemløseområdet søgt om økonomisk støtte i EU til et 2-årigt læringsprojekt, der skal gøre leverandører af hjemløseydelser, socialarbejdere, frivillige og brugere i stand til at yde en bedre og mere målrettet hjælp til hjemløse.

 

Med konferencer, undervisning og feltbesøg i flere europæiske lande skal samarbejdspartnerne, i læringsprojektet: Homeless in Europe, derfor arbejde sig frem mod en fælles forståelse og beskrivelse af, hvad der kendetegner god praksis på hjemløseområdet, således at arbejdsmetoder og vilkår for Europas hjemløse på sigt optimeres og forbedres.

 

projekt UDENFORs kompetencer på hjemløseområdet bringes konkret i spil

 

I projekt UDENFOR er souschef og faglig leder, Bibi Agger, fuld af forventning til de muligheder, som det internationale samarbejde giver projekt UDENFOR.

 

”I projekt UDENFOR er vi meget optaget af at forbedre forholdene for samfundets absolut mest udstødte, hvilket vi både gør gennem praktisk gadeplansarbejde, formidling, debat og undervisning. Derfor glæder det mig, at vi med dette projekt får lejlighed til at bringe vores kompetencer på hjemløseområdet konkret i spil i en tværeuropæisk sammenhæng,” siger Bibi Agger, der også ser frem til at få kendskab til, hvordan de andre udvalgte europæiske organisationer arbejder.

 

Ifølge uddannelsesmedarbejder i projekt UDENFOR, Jane Laustsen, var det et ufravigeligt krav til ansøgere til Grundtvig-programmet, at man som organisation udbyder læringsforløb til voksne – lokalt eller regionalt.

 

”Jeg er glad for at se, at projekt UDENFORs årelange tradition for at udbyde læringsaktiviteter til både kommuner, organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og mange flere her kommer os til gode,” siger Jane Laustsen.

 

projekt UDENFOR har, sammen med Kirkens Korshær´s Herberg i Hillerødgade, udformet den danske del af ansøgningen til bevilling af midler i EU.

 

”Hvis vi opnår bevilling, er der udsigt til projektstart allerede i august 2013. Indtil da krydser vi fingre for bevilling af støtte til dette spændende og perspektivrige læringspartnerskab på tværs af landegrænser i EU,” afslutter Bibi Agger.

 

Hvis du vil vide mere om projektet eller vores ansøgning til EU bevilling, er du velkommen til at kontakte Jane Laustsen, uddannelsesmedarbejder i projekt UDENFOR på: jl@udenfor.dk

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element