projekt UDENFOR og herberget Hillerødgade inviterer til specialesamarbejde

Sidste nyt

projekt UDENFOR og Herberget i Hillerødgade ønsker at få undersøgt problemet med plejekrævende beboere på herbergsinstitutioner. Baggrunden er den, at et stigende antal beboere på Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade i København har et udtalt plejebehov og som følge heraf ikke tilhører målgruppen for herbergstilbud. Med et forsigtig gæt lægger gruppen beslag på ca. 15 af 85 herbergspladser, som i Hillerødgade stilles til rådighed for selvhjulpne borgere, der har brug for støtte til at komme i egen bolig og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Gruppen af plejekrævende beboere, som opholder sig på herbergsinstitutioner, ’falder mellem 2 stole’: de er for dårlige til at kunne klare sig på herbergerne og kan på grund af deres særlige adfærd og behov ikke rummes i de gængse, kommunale plejehjemstilbud.

Både projekt UDENFOR og Herberget Hillerødgade har det klare indtryk, at gruppen af plejekrævende beboere er i hurtig vækst. Det er derfor vores ambition – på baggrund af de studerendes analyse  – at skabe debat om problemstillingen og forhåbentlig bane vejen for etablering af et tilstrækkeligt antal fleksible plejehjemspladser til udsatte og hjemløse med plejebehov.

Projektbeskrivelsen ligger tilgængelig på hjemmesiderne hos Karriere- og Projektvejledningen hos Samfundsvidenskab på Københavns Universitet og hos Projektforum på Roskilde Universitet.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element