projekt UDENFOR og Københavns Kommune samarbejder om hjemløsetælling

På gaden

I forbindelse med den nationale hjemløsetælling var projekt UDENFOR og Københavns Kommunes hjemløseenhed natten til torsdag på gaden for at tælle, hvor mange hjemløse, der sover på gaden i København en tilfældig nat i uge seks.

SFI´s nationale hjemløsetælling foregår hvert andet år. Tidligere er tællingen foregået ved, at ansatte på herberger og i organisationer er blevet spurgt om deres vurdering. I år er det ambitionen at få et mere nøjagtigt billede. Derfor gik projekt UDENFOR og Københavns Kommunes hjemløseenhed rundt i Københavns gader og talte hvert enkelt gadesover natten til torsdag i denne uge.

”Vi er glade for, at Københavns Kommune har valgt at takke ja tak til vores invitation. At vi går sammen betyder, at vi skaber et fælles momentum til gavn for de hjemløse. På den måde etablerer vi en fælles viden og et fælles udgangspunkt i relation til situationen på gaden.  På sigt vil dette bidrage positivt til et konstruktivt samarbejde omkring byens hjemløse” lyder det fra faglig leder/ souschef, Bibi Agger i projekt UDENFOR.

Københavns Kommunes hjemløsechef Steen Bo Pedersen er også meget positiv over den nye tællemetode

”Jeg er rigtigt glad for, at vi fremover får mere nøjagtig viden om de hjemløse i København. Hjemløsearbejde kræver stor viden og indgående forståelse for den enkeltes situation og baggrund. Det får vi med tællinger, som den vi har lavet her”, siger Steen Bo Pedersen.

I projekt UDENFORs daglige arbejde med de hjemløse opstår ofte et behov for at brobygge til andre instanser, som for eksempel Københavns Kommune. Det er ofte f.eks i relation til manglende bolig, manglende forsørgelsesgrundlag eller hjemrejse for en EU-borger, der er havnet på gaden i København.

”En tættere og mere kontinuerlig dialog vil forhåbentlig kunne bidrage til, at vi sammen kan gribe de mest udsatte borgere tidligere, end vi gør i dag, så de hjemløse bedre kan få den hjælp, de har behov for og ret til,” siger Bibi Agger.

 

  Nattetællingen

  I denne uge, uge 6 2015, supplerer projekt UDENFOR den traditionelle indrapportering af antal hjemløse til SFI med ovennævnte nattetælling.

  14 medarbejdere fra henholdsvis projekt UDENFOR og Københavns Kommunes hjemløseenhed talte, i hold af to medarbejdere, gadesovere i 7 forskellige områder i København.

  Nattetællingen blev udført natten mellem d. 4. og 5. februar, kl. 01-05.

  I denne forbindelse blev, der i alt talt 40 gadesovere, heraf var 32 udlændinge, fire under kategorien unge, mens tre var kvinder.

Relaterede nyheder

 • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element