projekt UDENFOR præsenterede erfaringer fra gadeplansarbejdet med hjemløse migranter på international konference

Sidste nyt

projekt UDENFORs praksiserfaringer fra gadeplansarbejdet med hjemløse migranter var blandt andet på dagsordnen, da flere centrale europæiske aktører på hjemløseområdet var samlet til FEANTSAs årlige konference d. 16. november 2012.

Med virkning fra starten af 2012 nedsatte FEANTSA arbejdsgruppen, “European migration working group”, med projekt UDENFOR og tre øvrige europæiske hjemløseorganisationer som medlemmer. Og det var bl.a. denne gruppes arbejde, der mundede ud i den årlige konference i Barcelona, som i år havde temaet migration og blev afholdt under titlen ’Excisting in Limbo – migration and homelessness’.

Gadeplansmedarbejder Bo Heide-Jochimsen fra projekt UDENFOR præsenterede på konferencen projekt UDENFORS arbejde og erfaringer fra de sidste to og et halvt års arbejde med hjemløse migranter i Udeliggerprojektet. Ligesom fra mange af de øvrige deltagere på konferencen var budskabet fra projekt UDENFOR klart: hjemløse migranter migrerer for at arbejde, og hvis ikke man som samfund rækker en hjælpende hånd ud for dem, som ikke klarer det, så baner man en sikker vej til yderligere social deroute og menneskelig armod.

Et at konferencens omdrejningspunkter var også at få drøftet netop hjemløseorganisationernes ansvar i forhold til migration, og de konsekvenser arbejdskraftens frie bevægelighed bærer med sig. Og her står projekt UDENFOR klart fast

“Der er en klar sammenhæng mellem migration og hjemløshed og vi skal som hjemløseorganisation stå ved vores ansvar og hjælpe de mest marginaliserede hjemløse, om de så er europæere, afrikanere eller danskere. Nød har ingen nationalitet,” lyder det fra souschef og faglig leder i projekt UDENFOR, Bibi Agger, som lægger vægt på, at konferencen også gav god mulighed for at få indblik i et område, der er omgæret af mange kompleksiteter.

Blandt andet afhænger migranternes skæbne af, hvilket land de lander i, om de har børn, og hvilken baggrund og ressourcer det enkelte individ har.

Endelig gav konferencen indblik i den lovgivningsmæssige kompleksitet på dette område, hvilket også afspejlede sig i, at det var vanskeligt for FEANTSA på nuværende tidspunkt at skabe en fælles position på migrationsområdet. Derfor havde bestyrelsen i FEANTSA også besluttet, at lade arbejdsgruppen fortsætte foreløbig et år mere, hvilket vækker tilfredshed hos Bibi Agger

“Vi har brug for denne her arbejdsgruppe for at få yderligere skitseret, hvilke ligheder og forskelligheder der gør sig gældende i forhold til migration i Europa, og hvilke fælles løsninger og handlemuligheder, vi kan nå til enighed om. Det er tvingende nødvendigt, at man både på civilsamfunds-, nationalstats- samt over national niveau tager ansvar for dette i en tid, hvor andelen af hjemløse migranter på gaderne vokser og vokser. Derfor var det også godt, at der til konferencen var repræsentanter fra FN´s menneskerettighedsorganisation (OHCHR) samt EU-kommissionen, afslutter souschef og faglig leder Bibi Agger.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element