projekt UDENFOR ruster hjemløse til den digitale virkelighed

gadeplansarbejde ,Sidste nyt

Hjemløses behov og ønsker for adgang til internet og computere er stigende i takt med, at samfundet bliver mere og mere digitalt og teknologiseret. Derfor har projekt UDENFOR netop startet et IT – projekt, der skal medvirke til at ruste nuværende og tidligere hjemløse til den digitale verden.

”De fleste danskere oplever formentlig digitaliseringen af den offentlige sektor som en serviceforbedring, men der er fortsat en stor gruppe i befolkningen, der ikke umiddelbart har taget velfærdsteknologien til sig og som hverken ejer en mobiltelefon eller har kendskab til, hvordan man tænder og slukker en computer. Gruppen er de mest udsatte danskere, de, som både har det største behov for adgang til velfærdsydelser og som allerede er marginaliserede eller i risiko for marginalisering. Derfor er det vigtigt at sætte ind med ekstra støtte, så de ikke hægtes yderligere af, ” fortæller souschef og faglig leder i projekt UDENFOR, Bibi Agger.

Projektets formål er således at øge de hjemløse og tidligere hjemløses færdigheder indenfor brugen af IT, så de kan blive fortrolige og trygge ved at bruge IT som redskab og mulighed for kontakt til myndigheder, bank, læge og så videre. Endvidere åbner brugen af sociale medier også op for mulighed for, at de hjemløse kan genoptage en eventuel kontakt til familie eller andet netværk.

Og indtil nu tyder det på, at interessen og behovet for at få adgang til computer og internet er stor blandt nuværende og tidligere hjemløse.

”Vi oplever, at nogle af de hjemløse, vi har kontakt til, efterspørger mulighed for at få adgang til computer og internet. Flere af vores brugere har forsøgt at benytte offentlige bibliotekers tilbud, men de har svært ved at opholde sig i offentlige rum, hvor der er mange mennesker, de ikke kender. Desuden har de vanskeligt ved at være alene om at håndtere de udfordringer, som brugen af IT kræver. De har behov for at blive støttet af en person, som de har kendskab og tillid, således at de kan få opbygget de kompetencer, som det f.eks. kræver for at begå sig på internettet, håndtere nem ID eller lignende” fortæller Bibi Agger.

Bibi Agger understreger i øvrigt, at der i en dansk kontekst findes begrænset forskning, der undersøger teknologi i en hjemløsekontekst. Med IT-projektet får projekt UDENFOR derfor en unik platform i forhold til at skabe ny viden og erfaringer om brugen af IT for særligt udsatte borgere. projekt UDENFOR, der netop arbejder på gadeplan med målgruppen, kommer således til at kunne gøre sig nogle konkrete erfaringer med hjemløse og tidligere hjemløses adgang til og brug af IT.

projekt UDENFORs IT-projekt startede op i november måned 2012, hvor der blev indkøbt og installeret Ipads. Fremover vil projekt UDENFORs Mobile Café altid være udstyret med en Ipad ligesom projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere ligeledes altid vil have en Ipad med i tasken, når de opsøger de hjemløse på byens gader og stræder.

”På denne måde vil Ipaden fremover være en naturlig del af projekt UDENFORs relationsarbejde med hjemløse og tidligere hjemløse” afslutter Bibi Agger.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element