projekt UDENFOR valgt som medlem i nyetableret aftagerpanel på Masteruddannelsen i vidensbaseret socialt arbejde ved Aalborg Universitet.

I juni 2016 tildeles de første studerende en mastergrad i vidensbaseret socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Uddannelsen blev indviet i september 2014 og er en ny deltidsuddannelse, der giver kompetencer til at udvikle viden og kvalitet i det sociale arbejde. Uddannelsen har bl.a. fokus på praksisnær forskning og udvikling af kvalitet i det sociale arbejde.

De studerende på denne uddannelse læser samtidigt med at de er i arbejde primært indenfor det boligsociale felt, socialt udsatte området, SSP- arbejde, børne- og ungeområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Det drejer sig om ansatte i såvel offentligt som privat eller frivilligt regi.

Fra januar 2016 indtræder Bibi Agger, faglig leder og souschef i projekt UDENFOR som 2- årigt medlem i uddannelsens nyoprettede aftagerpanel, hvis funktion er at bidrage til løbende dialog om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet, herunder de kompetencer som de studerende opnår gennem uddannelsen.

”Jeg hilser invitationen til deltagelse i aftagerpanelet velkommen”, lyder det fra Bibi Agger, som har første møde i panelet d. 14. januar 2016. ”Aftagerpanelet har en vigtig funktion i forhold til at kvalitetssikre uddannelsen, og det er centralt at være med til at præge uddannelsen relevans i forhold til samfundets udsatte grupper”, fortsætter Bibi Agger.

Aftagerpanelet formodes at mødes to gange årligt i henholdsvis Ålborg og København. Der er i alt 7 medlemmer i udvalget. Medlemmerne kommer dels fra Aalborg og Gladsaxe kommune, Region Sjælland, Socialstyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund og projekt UDENFOR.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element