projekt UDENFOR: Vi glemmer mennesket i socialdebatten

Sidste nyt

 

Vi oplever en stadig mere skævvredet retorik i debatten om socialt udsatte. Blandt andet derfor er vi i projekt UDENFOR nu på banen med en oplysende kampagnefilm og en række mindre dokumentarfilm, der går bag om hjemløsheden.

For langt de fleste er hjemløshed en konsekvens af livslange menneskelige og systemmæssige svigt og en mangeårig livsbane på kanten af samfundet. Det glemmes desværre bare ofte i den socialpolitiske debat, som er stadig mere domineret af arbejdsmarkedsretorik, hurtige løsninger og et voksende fokus på ”borgerens eget ansvar”.

I projekt UDENFOR savner vi et fokus på det hele og komplicerede menneske i debatten, såvel som i de tiltag, der følger.

Der er ingen lette løsninger, når det kommer til socialt arbejde med hjemløse og udsatte borgere med komplekse og sammensatte problemer. Man skal derfor ikke tro, at hvis blot man appellerer til en ansvarsfølelse ved at stille krav og forventninger eller sende folk i nyttejobs, så er deres problemer klaret.

Der er tværtimod brug for at få skabt forståelse for, at de mennesker, som lever i hjemløshed, har brug for kontakt, omsorg og tillidsfulde relationer.

I projekt UDENFOR vil vi til enhver tid plædere for, at det sociale arbejde bør være opsøgende. Hvis man vil vise respekt og forståelse for den udsatte, må man møde personen der, hvor vedkommende er, fremfor ud fra en forestilling om, at ”enhver er sin egen lykkes smed”.

Der er mange grunde til, at man bliver hjemløs – men det er langtfra selvforskyldt!

Vi må huske på, at størstedelen af socialt udsatte har oplevet livslange svigt – svigt, som netop præger deres livsførelse i dag; arbejdet frem mod forbedring er derfor ofte lige så langstrakt, som derouten strækker sig tilbage.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element