Reformer på hjemløseområdet er nødvendige

Sidste nyt

Regeringen planlægger at starte politiske forhandlinger i efteråret 2016 om en reform af serviceloven, og på den del af servicelovens bestemmelser, som har betydning for indsatserne over for hjemløse, kan vi kun hilse en reform velkommen. Gennem de sidste 7 år, hvor omfanget og karakteren af hjemløseområdet har været veldokumenteret, kan man se, at manglen på resultater i indsatsen over for hjemløshed kalder på reformer.

Serviceloven regulerer et både dyrt og vigtigt serviceområde, nemlig midlertidige botilbud til hjemløse.

Som det er nu, bor mange hjemløse alt for længe på forsorgshjemmene og herbergerne (§110), som først og fremmest er beregnet til akutte og kortvarige ophold. I modsætning til de længerevarende tilbud, udløser akutte tilbud en refusion fra staten til kommunerne for halvdelen af udgifterne. Det betyder, at kommunen ikke har et økonomisk incitament til at sende hjemløse videre i botilbud, der tilbyder en længerevarende og helhedsorienteret indsats (§107), fordi kommunerne selv er ansvarlige for hele opholdsbetalingen på de tilbud.

Det vanskeliggør den langsigtede indsats, fordi de botilbud, der tilbyder længerevarende ophold (§107), giver langt bedre mulighed for stabilisering og træning til en selvstændig tilværelse. Her burde en væsentlig del af de, der i dag bor på forsorgshjemmene og herbergerne tilbydes ophold. Endelig er der de botilbud, hvor det er muligt at bo meget langvarigt eller endda varigt i gode selvstændige lejligheder samlet i en enhed (§108). Der bør blandt disse være langt flere, der har de nødvendige ressourcer til at huse borgere, som både kæmper med svære psykiske lidelser og misbrug.

På den baggrund anbefaler projekt UDENFOR, at akutte herberg drives af kommunerne uden statstilskud. Der bør være færre og mindre enheder, end de omkring 100 der er i dag, og opholdstiden bør være ganske kort. Den økonomiske motivation for at holde fast i store herberger, og for at lade hjemløse bo der langvarigt, ville forsvinde ved et kommunalt ansvar for hele betalingen af herbergerne.

Som det er i dag er det både et bureaukratisk, upraktisk og uhensigtsmæssigt rodsammen af forskellige boformer, hvor det ofte er alt andet end det, der er bedst for den hjemløse borger, der får lov til at styre, hvor vedkommende kommer til at bo og hvilken hjælp, der tilbydes på vejen tilbage til en almindelig tilværelse.

Her er en reform mere end tiltrængt.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element