Seminar i projekt UDENFOR om opsøgende gadeplansarbejde

Sidste nyt

Hvordan kan vi sikre en bedre tilværelse for mennesker, der lever på gaden med en svær psykisk lidelse? Det var temaet for et seminar som blev afholdt i København d. 27.- 29. oktober. Det var det tredje i en seminarrække på fire, der er arrangeret af projekt UDENFOR i samarbejde med den europæiske organisation SMES-Europa. De to første blev afholdt i henholdsvis Warszawa og Athen, mens den afsluttende konference løber af stablen i Lissabon den 16.-18. marts 2017.

Med afsæt i deltagernes konkrete erfaringer er målet for seminarrækken at dele viden og nærme os nogle svar på, hvordan vi kan blive bedre til at sikre en bedre tilværelse og et mere værdigt liv for hjemløse mennesker, der lever på gaden med en svær psykisk lidelse.

I København var vi samlet 40 gadeplansarbejdere med praktisk erfaring: socialarbejdere, psykologer, sygeplejersker og psykiatere fra 10 forskellige lande fra alle dele af Europa. Som tidligere kunne vi også ved dette seminar konstatere, at der er en slående ensartethed rundt i landene i såvel de problematikker vi møder på gaden, og de løsningsmodeller vi arbejder med. Alle steder kan man træffe den klassiske posedame m/k, som lever isoleret i sin egen verden i sit eget land. Alle steder møder man et stigende antal svært psykisk syge EU-migranter og i Sydeuropa et stigende antal psykisk syge flygtninge, der lever på gaden. De fleste steder har man, uafhængigt af hinanden siden 1990’erne, opbygget udgående teams bestående af socialt og psykiatrisk uddannede medarbejdere.

Ved den afsluttende debat i København blev der peget på behov for specialiseret viden om det arbejde vi som gadeplansarbejdere udfører, og derudfra behov for særlig uddannelse af sociale og sundhedsmæssige gadeplansarbejdere. Det blev nævnt, at socialarbejdere ofte overser fysiske helbredsproblemer. Der blev peget på behov for velfungerende tværfaglige netværk. Og der blev talt om, hvordan man hjælper et andet menneske til at ændre en bolig til et hjem uden at patronisere og forfalde til at insistere på egne normer som grundlag for et godt liv.

Mennesker, der er hjemløse og lever på gaden er alle massivt socialt udsatte og sårbare. Er man samtidig alvorligt psykisk syg, bliver sårbarheden større. Men hvornår kan et menneske fratages retten til at bestemme over eget liv, og hvornår skal den ret opretholdes? Det dilemma gik igen i flere beretninger, og det blev flere gange diskuteret, hvordan man sikrer sig, at man tør træffe beslutninger i skyggen af den tvivl – og hvordan man vurderer hvilken beslutning, der er den rigtige.

De mange beretninger fra de tre seminarer vil blive analyseret, og fra analyserne vil der blive trukket hypoteser og konklusioner. Disse vil danne grundlag for de diskussioner og den udveksling af viden, der vil komme til at kendetegne den afsluttende konference i Lissabon.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element