Seminar: Kvinder på bunden af Danmark – Når hjemløshed har køn

Sidste nyt

D. 12. maj afholder projekt UDENFOR seminar om hjemløse kvinder.

Her kan du møde to sygeplejersker, som begge holder oplæg til seminaret.

Lønne Sterup Bovin & Camilla Joy Wimmer Grejsen
Camilla er uddannet sygeplejerske med erfaring fra psykiatrien, almen praksis og obstetrikken. Hun har de seneste to år været ansat i Sundhedsrummet og kommer på Værestedet Reden som en del af det opsøgende arbejde. Camilla har et særligt fokus på udsatte kvinder i prostitution, med misbrug og graviditeter.
Lønne er også uddannet sygeplejerske med erfaring fra Fixelancen og fra Infektionsmedicinsk afdeling. Har været ansat i Sundhedsrummet i et år og kommer på Café Klare som en del af det opsøgende arbejde. Lønne har et særligt fokus på psykisk syge, misbrugende kvinder.

Hvad ligger jer især på sinde, når vi taler sundhedsydelser til hjemløse kvinder?
I forhold til de sundhedsfaglige ydelser, som vi tilbyder i vores klinik, ser vi ikke de store forskelle i de to køns helbredstilstand. Mænd og kvinder er umiddelbart lige præget af det hårde liv på gaden.

Hvad vil være det vigtigste budskab fra jer på seminardagen?
At der er udsatte blandt udsatte! Vi ser fx en tydelig forskel på de to køn, når det kommer til psykiske belastninger, hvor kvinderne er særligt udsatte, fordi de må prostituere sig for at skaffe penge til stof. Da de rent fysisk er svagere end mænd, har de også et udtalt behov for tryghed. Det stiller store krav til kvindernes kreativitet og evne til at få beskyttelse.

Her kan du møde en frivillig jordemoder og en medarbejder fra Københavns Kommunes Hjemløseenhed, som også bidrager til seminaret.

Her kan du møde en gadeplansmedarbejder, en institutionsleder og en kunstner, som også bidrager til seminaret.

 

Læs mere om seminaret og tilmeld dig her

 

Relaterede nyheder