Skifter danskerne holdning til hjemløshed?

Sidste nyt

Rådet for Socialt Udsatte har sidst i 2015 offentliggjort en undersøgelse af danskernes holdning til socialt udsatte.
Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomheden Epinion, der har spurgt 1013 repræsentativt udvalgte danskere om deres viden om og holdning til socialt udsatte.

Hjemløse er en af de undergrupper af socialt udsatte som undersøgelsen, om end ganske kortfattet, omfatter. I 2013 blev et lignende repræsentativt udsnit af danskerne spurgt om præcis det samme, hvilket giver grundlag for, at undersøge om holdningen til hjemløse/hjemløshed skulle have ændret sig over de sidste to år.

Kigger man på graferne der viser danskernes holdninger divergerer de ikke væsentligt over to år. Mange har nogenlunde den samme holdning til hjemløshed som to år tidligere. Der er dog alligevel tre interessante nedslagspunkter.

Til spørgsmålet: Hvis du skal vælge ét tiltag, hvad mener du så vil have den største effekt i forhold til at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark, er der en markant stigning er respondenter der mener, at samfundet skal sikre bedre hjælp til psykisk syge i forhold til 2013.

Tallet er steget fra ca. 10% i 2013 til 15% i 2015 – en stigning der kunne tyde på at danskerne er blevet mere beviste om, at der kan være en sammenhæng mellem psykisk sygdom og hjemløshed.
Et andet nedslagspunkt viser også en interessant stigning. Spøgsmålet lyder: Oplever du nogle af nedenstående følelser,(Mangler der mon et ord herefter?) hvis du ser hjemløse på gaden eller et offentligt sted? Her er der blandt de unge (18-34 årige) dobbelt så mange i 2015 som svarer at de får dårlig samvittighed sammenlignet med 2013. Der er i samme aldersgruppe også markant flere (næsten 70% mod lidt over 50% i 2013) der svarer at de bliver triste over samfundets utilstrækkelige hjælp.

De svar viser, at danskerne er optagede af samfundsudviklingen og moralsk forholder sig til de samfundsudfordringer hjemløshed er et udtryk for.

ung_smal

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element