Speciale undersøger frivilligt arbejde i projekt UDENFOR

Sidste nyt ,Specialer

Et nyt speciale undersøger, hvordan de frivilliges fortællinger om deres arbejde i Den Mobile Café former uskrevne regler for arbejdet. Forfatteren bag er Lucinda Jane Ellis, som kommer fra SAXO Institut på Københavns Universitet.

 

I specialet med titlen ‘There are no rules’ (Der er ingen regler), har Lucinda gjort brug af Foucaults begreber magt og governmentalitet og Mitchell Deans firedelt teoretiske ramme for analysen af praksisregimer. Analysematerialet har hun samlet ved at køre som frivillig med projekt UDENFORs Den Mobile Café og har desuden interviewet otte andre frivillige fra Den Mobile Café.

 

Fokus på frivillige

Ideen til specialet kom bl.a. af, at det i 2011 var såkaldt Frivillig-år, men Lucinda har også selv arbejdet som frivillig på kollegiet på Gl. Køgelandevej, som drives af Missionen blandt Hjemløse.

At det er de frivillige, som er i centrum i specialet, kom af flere ting.

– Først og fremmest fordi det var det, Brian og Steffen (Den Mobile Café) var interesseret i, da jeg først drøftede ideerne om mulige projekter vedr. Den Mobile Café med dem. Men også fordi de frivillige er en slags ”mellemting” i magt-relationer. De er hverken professionelle eller brugere, men et sted imellem. Jeg syntes, det var interessant at se på magtrelationer ved at kigge på netop denne gruppe, da de fleste magtanalyser der har med hjemløse at gøre, enten kigger på magt fra brugeren synspunkt eller fra ”de professionelles”. Frivillighed og magt (altså den Foucauldiansk magtbegreb) er ikke blevet undersøgt af så mange, fortæller Lucinda.

 

Sætter grænser for arbejdet

 

Selv om specialets titel ’There are no rules’ henviser til, at oplæringen af de frivillige i Den Mobile Café er baseret på sidemandsoplæring frem for nedskrevne regler, viser det også, at de mange fortællinger om brugerne, er kulturbærere for, hvordan man udfører arbejdet som frivillig i Den Mobile Café. Historierne giver nemlig de frivillige gode muligheder for at diskutere grænser og definere deres roller.

 

– De frivillige lærer ved at se, hvad de andre gør, ved at stille spørgsmål og ved netop at udveksle historier, fortæller Lucinda.

 

Der findes en håndbog for de frivillige i Den Mobile Café, men mens nogle ikke kender til den, så har de, der har fået den udleveret, måske ikke lige fået den læst. Derfor er det i realiteten de frivillige selv, der formulerer rammerne for arbejdet, fortæller Lucinda i specialet.

 

Fra udfordring til frihed

 

Den form for oplæring kan selvsagt være en stor udfordring for nye frivillige. Men specialet viser også, at den store frihed er noget, mange sætter pris på efter et stykke tid. En frivillig formulerer det sådan i interviewet, som er gengivet i specialet:

 

”Det er sådan noget hvor man føler sig lidt frem, ikke? Men det er jo også det fede ved at være en del af projektet. Det er jo at tingene er ikke sat så meget i rammer, og er ikke så struktureret. Man kan selv være med til at præge det”. (Citat fra frivillig).

 

Fortællinger er ikke blot sladder

 

Specialet viser, hvordan fortællingerne blandt de frivillige bruges til at fortælle hinanden om brugerne eller skabe mening med arbejdet. Det sidste er f.eks. tilfældet med en historie om en hjemløs, som beder en frivillig om at give et par støvler videre til en anden hjemløs, som trænger mere til dem:

 

”(…) … og så sagde jeg til to af de andre, ”prøv lige at skynde jer at hente ham, vi er nødt til at se, om han kan passe de der støvler og så tog han dem på med uldsokker, han lavede sådan en støvledans. Han dansede bare og han var så glad. Han havde bare julelys i øjnene og det var bare så fantastisk, men på samme måde sørgeligt.”
(Citat fra frivillig).

 

Og den viden, at historiefortælling har en vigtig funktion og ikke ”bare er sladder” er en vigtig pointe, fortæller Lucinda.

 

– Det kan bruges til at gøre de frivillige opmærksom på den proces der sker helt naturligt og dens funktion. Og det kan gøre det mere ”lovligt” at dele historier om brugere, når de frivillige er klar over, at det er en vigtig del af oplæring for de nye, og har en kulturskabende og -bærende funktion i det daglige arbejde. Det kan også være interessant for andre lignende projekter at se, hvordan normer, menneskesyn og regler bliver forhandlet i den Mobile Café – enten til sammenligning eller inspiration, eller måske begge dele.”
Download specialet ’There are no rules’

 

Den Mobile Café

 

Den Mobile Café er et opsøgende gadeplansprojekt under projekt UDENFOR, som tilbyder mad, kaffe, tøj og soveposer, støtte, kontakt og omsorg til de hjemløse i Københavns gader. Den Mobile Café bemandes af cirka 40 frivillige.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element