Stadig flere kvinder rammes af hjemløshed

Sidste nyt

Den nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark 2017 fra VIVE (Viden til Velfærd, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) viser desværre en fortsat vækst i kvinders hjemløshed.

Efter i nogle år at have ligget nogenlunde stabilt omkring 22% er andelen af hjemløse kvinder ved kortlægningen i 2017 steget til 25%. Opgjort i tal ser vi således en udvikling fra 1.325 hjemløse kvinder i 2015 til 1.633 hjemløse kvinder i 2017. Hver fjerde hjemløs er altså en kvinde. Men hvorfor denne bekymring for væksten i kvinders hjemløshed? Én hjemløs er vel én for meget uanset køn?

For projekt UDENFOR er hjemløshed uværdig og uacceptabel uanset om den hjemløse er mand, kvinde, ung, ældre, udlænding eller dansk etc. Men kvinders hjemløshed bør alligevel påkalde sig særlig opmærksomhed, fordi den er massiv og ødelæggende på alle livets områder. Vi har tidligere ved flere lejligheder gjort opmærksom på de svære og veldokumenterede odds, som hjemløse kvinder er oppe mod: de er i særlig grad udsat for tidlig omsorgssvigt, de havner tidligt i misbrug af hårde stoffer, deres helbred og livskvalitet er ringe, de har ofte kroniske og invaliderende sygdomme, forsøger selvmord og bliver i betydeligt omfang udsat for vold og seksuelle overgreb.

Kortlægningen for 2017 bekræfter til fulde den viden, som vi gennem årene har samlet om kvinders hjemløshed. Fx kan vi se, at hjemløse kvinder i ganske særlig grad slås med psykisk sygdom: 61% af de hjemløse kvinder har en psykisk sygdom mod 50% af de hjemløse mænd. Særligt bekymrende er forekomsten af psykisk sygdom blandt de yngre kvinder; her er andelen oppe på 63-65%.

Med kortlægningen får vi således endnu en gang dokumenteret, at et stigende antal borgere – og især yngre kvinder – med psykisk sygdom bliver ramt af hjemløshed. At det ikke forholder sig omvendt, fremgår af den kendsgerning, at en betydelig del af de hjemløse kvinder er havnet i hjemløshed for ganske nylig. Således viser en opgørelse af varigheden af de to køns hjemløshed, at 63% af de hjemløse kvinder (mod 52% af de hjemløse mænd) har været hjemløse i under ét år.

De hjemløse kvinder er i en ekstrem livssituation. Vi har læst det igen og igen som fx her, hvor det af den afsluttende rapport om Hjemløsestrategien (maj 2013) fremgår, at ’Kvinderne er tit meget belastede, når først de er endt på gaden. Kvinder kan lettere end mænd midlertidigt løse deres boligproblemer på anden vis med eksempelvis sofasurfing, men når de først ender på gaden, er de meget kaotiske. Får man fat i kvinder lige efter, de har mistet deres bolig, er erfaringen, at man lettere hjælper dem videre end mændene. Der er udbredt prostitution, og dødeligheden er høj, hvorimod mændene lever længere’.

Det forhold at hjemløse søger at udsætte deres gadehjemløshed ved at overnatte hos familie og venner indgår også i kortlægningen af hjemløshed i Danmark 2017. Opgørelsen på dette felt bekræfter, at kvinder i højere grad end mænd benytter denne overlevelsesstrategi. Vi ser således en højere andel af kvinder, 42%, der overnatter hos familie og venner, mens den tilsvarende andel blandt mænd er på 30%.

Det er især er de yngre hjemløse kvinder, der overnatter hos familie og venner. De er sofasovere eller sofasurfere og løser på denne måde et akut problem. Men denne form for problemløsning forbliver midlertidig, for det slider på familie og venner at have én boende på sofaen og snart må man videre til endnu en sofa. Og når familierelationer og venskaber er slidt op, så bliver løsningen at overnatte hos mere eller mindre tilfældige, måske endda tvivlsomme bekendtskaber og denne glidebane øger risikoen for kontakt til misbrugsmiljøer eller udsætter den unge for trusler, vold eller seksuelle overgreb. Læs mere om unge hjemløse sofasovere her:

https://vidensportal.dk/temaer/unge-og-voksne-hjemlose/unge-hjemlose-sofasovere.

På seminaret ’Kvinder på bunden af Danmark – Når hjemløshed har køn’, som projekt UDENFOR gennemførte i maj 2016 blev netop overnatning hos familie og venner fremhævet som en af de væsentligste markører for kvinders direkte vej ud i belastende gadehjemløshed. Adgangen til en sofa giver også adgang til mandlig beskyttelse, ofte med seksuelle modydelser som ’betaling’ og denne gråzoneprostitution går i mange tilfælde forud for den egentlige hjemløshed.

Som det fremgår af denne artikel vokser kvinders hjemløshed i omfang og især yngre kvinder med belastet baggrund og uværdige levevilkår rammes hårdt. Det er allerede kendt viden, som den seneste kortlægning desværre kun bekræfter.

Men vi har endnu ikke set bunden, for udviklingen viser, at nye grupper af udsatte kvinder bliver hjemløse. Af kortlægningen for 2017 fremgår det således, at gruppen af hjemløse veteraner/tidligere udsendte er vokset fra 68 personer i 2015 til 70 personer i 2017 og hvor 1 af de hjemløse veteraner i 2015 var kvinde, er andelen af kvinder i 2017 vokset til 5.

Den udvikling er bekymrende.

Vi får mere og mere viden om kvinders hjemløshed og den fortløbende nationale kortlægning er guld værd, når det kommer til at udvikle metoder og indsatser, som kan afhjælpe nøden på gaden og støtte de hjemløse kvinder til en anstændig tilværelse. Men det haster, for nogle af de hjemløse kvinder har børn, som lige nu vokser op med hjemløshed som et grundvilkår i tilværelsen. Deres forhold ser vi nærmere på i vores næste artikel om den nationale kortlægning 2017.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element