Syge hjemløse bør ikke ignoreres

Den aktuelle tragiske sag, hvor en hjemløs døde ved en københavnsk 7-Eleven butik natten efter, at en medarbejder forgæves havde forsøgt at få politiet til at tage sig af den åbenlyst syge mand, har endnu engang sat gang i debatten om, hvorvidt myndighederne er gode nok til at rykke ud, når de mest udsatte har brug for det.

Pressen har blandt andet fortalt om et hjemløseværested, som flere gange har været nødt til selv at køre syge hjemløse på hospitalet, fordi myndighederne ikke ville sende en ambulance. I et tilfælde måtte værestedet transportere en syg mand til hospitalet i en kassevogn, hvorefter manden blev indlagt i fire måneder.

De forskellige sager har rejst kritik af politi- og lægemyndigheders vilje og evne til at rykke ud til udsatte borgere som hjemløse og psykisk syge. Samtidig skaber sagerne en ubehagelig tvivl om, hvorvidt almindelige, velfungerende borgere bliver behandlet bedre end samfundets mere skæve eksistenser.
Som formanden for Blå Kors, Sven-Erik Jørgensen, udtalte i Jyllands-Posten: »Den hjemløses død viser, at der er forskel på et menneskes værdi. Jeg tror ikke, man ville undlade at reagere, hvis opkaldet kom fra et privat hjem.«

Den tvivl må simpelthen ikke kunne eksistere i det danske samfund, som bryster sig af at være et af verdens mest lige, og hvor høj som lav i princippet har samme adgang til sundhedsydelser. I projekt UDENFOR har vi i vores gadeplansarbejde med nogle af de mest udsatte hjemløse ofte kontakt med forskellige sundhedstilbud lige fra at tage med hjemløse til deres praktiserende læge henover kontakt med ambulancer eller psykiatere, når vi skal have hjulpet psykisk syge hjemløse i behandling.

Erfaringerne fra vores samarbejde med offentlige myndigheder er varierende. De fleste gange forløber samarbejdet godt, men vi har også oplevet ikke at blive taget alvorligt, når vi har henvendt os for at få hjælp til psykisk eller fysisk syge hjemløse. Som den seneste tids debat har vist, er vi langt fra den eneste organisation, der har denne type oplevelser.

Også almindelige borgere oplever, at deres bekymringer bliver slået hen, når de henvender sig til myndighederne. Så sent som i starten af denne uge fik vi en henvendelse fra en bekymret borger, der havde fundet en forslået og beruset hjemløs foran sin opgang, hvorefter hun kontaktede myndighederne, der afviste at rykke ud. En afvisning, som efter borgerens opfattelse, skyldtes, at det drejede sig om en hjemløs person.

Det er selvfølgelig altid svært at påvise, hvorvidt myndigheders affejning af henvendelser om hjemløse borgere baserer sig på en konkret lægefaglig vurdering, eller om borgerens status som hjemløse påvirker beslutningen om ikke at sende en ambulance. Men generelt har myndighederne god grund til at være ekstra årvågne, når de modtager henvendelser om hjemløse.

Gruppen af hjemløse er nemlig kendetegnet ved at have markant dårligere helbred end den gennemsnitlige danske befolkning. Ofte kæmper de hjemløse med en kompleks blanding af sociale, psykiske og fysiske problemer. En rapport udarbejdet i 2013 af Rådet for Socialt Udsatte påviser, at socialt udsatte har en dødelighed, der er hele 7,8 gange højere for hjemløse mænd og hele 13,1 gange højere for hjemløse kvinder, hvis man sammenligner med den generelle danske befolkning.

Hjemløse lever ofte et usikkert liv på gaden i al slags vind og vejr, ofte med dårlig kost og sommetider også med et misbrug. Hjemløse er også langt oftere udsat for vold end den almindelige dansker. Der er derfor grundigt belæg for, at hjemløse ofte vil have brug for sundhedssystemet. Derfor handler det om at rykke ud, når der kommer henvendelser om denne gruppe borgere.

Vi er i projekt UDENFOR naturligvis interesserede i, at udsatte borgere ikke oplever at blive svigtet ved sygdom og ulykke, og det må i Danmark ikke være sådan, at alarmcentralens håndtering af henvendelser gør, at hjemløse bliver afvist eller har sværere ved at få hjælp end andre.

Det burde heller ikke være sådan, at vi eller andre sociale organisationer skal ind og presse på for, at den pågældende får hjælp. Vi tror ikke på, at systemet bevidst gør forskel på borgerne, men at de tilfælde med syge hjemløse, der ikke bliver taget alvorligt, i stedet skyldes manglende viden om denne særlige gruppe.
Derfor er vi i gang med at planlægge et seminar, hvor vi inviterer alle akut-tjenester på besøg for at drøfte, hvad der særligt kendetegner hjemløses sundhedsproblematikker og deres liv på gaden. Hjemløse har lige så stort krav på sundhedsydelser som alle andre, og vi mener, at en større viden om hjemløse hos myndighederne er en del af løsningen på denne problematik.

Bibi Agger, souschef og faglig leder i projekt UDENFOR marts 2014

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element