TAG : forskning

Hjemløshed og 'dark design'

Kun sjældent tænker vi på, om indretningen af byens rum tjener andre formål end rekreative, kulturelle og trafikale. Kan man forestille sig, at indretningen af byen også er styret af ønsket om at holde nogen væk fra bestemte områder? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Hjemløsebarometeret viser lavtryk over Danmark

Ny rapport viser at Danmark halter bagud hvad angår relevante og effektfulde indsatser på hjemløseområdet.

"Hjemløse kvinder deler på mange måder vilkår med hjemløse mænd. Samtidig kan vi se, at køn former og farver kvinders veje gennem hjemløshed"

projekt UDENFOR har udgivet ny forskningsrapport der undersøger kvinders erfaringer med hjemløshed. Læs mere og download rapporten her.

Fattigdom og forbudslovgivning øger den sociale ulighed i Danmark

Over ganske få år har vi set, hvordan fattigdomsskabende ydelseslovgivning med kontanthjælpsloft, 225-timers regel og integrationsydelse parres med forbudslovgivning og strafforanstaltninger. Med disse knibtangsmanøvrer bliver det muligt at ramme flere udsatte borgere endnu hårdere.

projekt UDENFOR inviterer til seminar med oplæg og debat om hjemløse kvinders forhold

Seminaret finder sted d. 30 august. Du kan finde invitation, program og tilmeldings-oplysninger her på siden i slutningen af juni.
Læs mere her

Fra "forbrydersk og forsømt" til udsat og sårbar – om udsatte unges levevilkår i Danmark.

Ny rapport fra ROCKWOOL Fonden føjer et væsentligt bidrag til summen af viden om udsatte unge og deres levevilkår. Læs mere her.

Hjemløshed i et kønsperspektiv – et eksplorativt studie af hjemløse kvinder i Danmark

projekt UDENFOR har igangsat et forskningsprojekt om køns betydning for menneskers veje ind i, ud af og gennem hjemløshed. Projektet fokuserer på hjemløse kvinder. Læs mere her.

Spørg mig! – en undersøgelse af hjemløse unges erfaringer med hjem, hjemlighed og hjemløshed

Hjemløse unges eget perspektiv mangler i debatten om, hvad der virker, når det gælder om at nedbringe hjemløshed. Det perspektiv bliver inddraget i undersøgelsen "Spørg mig!", der afsluttes ved udgangen af 2017 med en udstilling af de unges fotografier og fortællinger om hjem, hjemlighed og hjemløshed. Her får du et indblik i undersøgelsen og et par af de vigtigste iagttagelser indtil nu.

Tanker efter læsning af SFI rapporten

Man bør ikke et sekund være i tvivl om, at det er nødvendigt at kende et menneskes hele livsforløb for at forstå dets leveomstændigheder. Derfor er den undersøgelse, der danner baggrund for denne SFI-rapport også så vigtig.

projekt UDENFOR valgt som medlem i nyetableret aftagerpanel på Masteruddannelsen i vidensbaseret socialt arbejde ved Aalborg Universitet.

Manglende tænder forstærker hjemløses udsattes position

Det er svært at tygge, ikke rart at smile og når man snakker, er det ofte med en forsigtig hånd for munden. Manglende tænder og dårlig tandstatus er et udbredt problem blandt hjemløse og det forstærker hjemløses, i forvejen, udsatte position.

90 procent af hjemløse på § 110 tilbud vil i egen bolig bør sætte skub i billige boliger og medinddragelse

90 procent af de hjemløse, der opholder sig på§110 institutionerne, har et ønske om at komme i egen bolig, viser ny rapport fra SFI. Nu må det derfor være på tide at inddrage de hjemløse i byggeri og skabelse af egne boliger, lyder det fra projekt UDENFOR, der netop arbejder på et byggeprojekt med fokus på inddragelse af hjemløse

Ny rapport fra projekt UDENFOR beskriver udenlandske hjemløse, deres problemer og deres behov

Der er visse sociale og sundhedsmæssige behov, som det er inhumant at afvise at give, såsom et sted at sove om natten, adgang til mad og til rådgivning, og ophold under sygdom, lyder nogle af anbefalingerne i en ny rapport, som projekt UDENFOR har lavet for Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Ny rapport om østeuropæiske hjemløse

Ny rapport fra Kofoeds Skole giver indblik i årsagerne til, at jobsøgende østeuropæere ender som hjemløse på gaden i Danmark