TAG : hjemløsestrategi

LOVSTRAMNINGER GØR DET FARLIGERE AT VÆRE HJEMLØS

I projekt UDENFOR har vi tidligere - inden lejrforbuddet - anbefalet hjemløse at sove sammen i grupper, fordi det mindsker risikoen for tyveri og overfald. I forhold til tidligere oplevede vi på sidste nattetælling, at flere sov alene, og vi oplevede også at flere gemte sig væk fra steder, hvor der er varmeriste, lys og mennesker, der kan holde øje og passe på dem. Læs gadechef Bo Heide-Jochimsens indlæg om konsekvenserne af lovstramningerne.

projekt UDENFOR i socialstyrelsens arbejdsgruppe om bekæmpelse af hjemløshed

projekt UDENFOR er inviteret med i den arbejdsgruppe om bekæmpelse af hjemløshed, som er nedsat af Socialstyrelsen. Det vil være godt om denne opgave fører til færre hjemløse og til et bedre liv for de, der stadig vil være hjemløse, på gaden og i herberger.

Norge har nedbragt antallet af hjemløse – det kan vi også

I Norge har man reduceret antallet af personer, der lever som hjemløse fra 6.259 personer i 2012 til 3909 personer i 2016. Vi bør kunne gøre det samme.

Gaden er også et hjem

For mennesker, der er ramt af hjemløshed, er gaden "hjem". Under temaet "Kom med indenfor", inviterer Hjemløsedagen alle på besøg hos de hjemløse. projekt UDENFOR og Den Mobile Café er med.

SOCIALPOLITISK REDEGØRELSE 2016

Det er trist, at ministeren i arbejdet med redegørelsen ikke har inddraget resultaterne fra den gode og omfattende danske forskning på området for udsatte børn og unge. Her ville hun kunne læse om konsekvenser af belastninger og svigt i barndommen og blive mere skarp på, hvordan vi tidligt i livet kan støtte børn til et godt voksenliv. For udsatte børn bliver til udsatte voksne, hvis vi ikke griber ind, før skaden sker.

ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 ER UDE NU

Beretningen giver et billede af, hvordan vi arbejder, ligesom der gives en række konkrete bud på løsninger og indsatser i forhold til de udfordringer, vi står overfor lige nu.

Organisationers appel i dagens Politiken: Giv de unge hjemløse et sted at gå hen

"Flere unge hjemløse på gaden – giv dem et sted at gå hen." Sådan lyder overskriften i det debatindlæg, som flere organisationer, herunder projekt UDENFOR, har i Politiken i dag.

Preben Brandt om SFI tælling på Avisen.dk: Indsatsen mod unge hjemløse er ikke god nok

"Indsatsen mod unge hjemløse er ikke god nok."Sådan lyder kritikken fra projekt UDENFORs stifter og formand, Preben Brandt, i et interview på dagens Avisen.dk

Preben Brandt i kronik i Berlingske: Det virker bare ikke

Den lille gruppe bliver overset og usynliggjort, og interessen lagt på de mange unge som nok skal klare sig selv eller som man kan gøre sig håb om, ved lidt eller meget hjælp, hvad enten det i form af pisk eller gulerod, kan komme på fode. Det er ægte fornuftetik, det kommer mange til gode og det kan betale sig. Men er det et velfærdsamfund værdigt?

Rigsrevisionens alvorlige kritik af ministerier og kommuner må føre til ændringer og det må overvejes, om ikke det er på tide at tænke i andet end herbergspladser og discount-overnatning på natvarmestuer som svaret på udfordringerne.

Hjemløsestrategien, hvad nu? Del 8: Housing First, men ingen boliger?

Hjemløsestrategien- hvad nu? Del 7: Hvad er meningen med natvarmestuer?

Hjemløsestrategien – hvad nu? Del 6: Kvinderne og hjemløsestrategien

Hjemløsestrategien – Hvad nu? Del 5: Housing First – Når der nu ikke er boliger nok!

Hjemløsestrategien - Hvad nu? Del 4: Hvad med frivilligheden og hjemløsestrategien?

Hjemløsestrategien - Hvad nu? Del 3: Hvordan kan det kikse sådan med hjælpen til unge hjemløse?

Hjemløsestrategien - hvad nu? Del 2: Er mere af det samme godt nok?

Hjemløsestrategien – hvad nu? Del 1: Velmenende ord og gode hensigter om hjemløse gadesovere er ikke nok

Tid, tålmodighed og spandevis af kaffe er forståeligt nok svære elementer at indeholde i en kommunal handleplan - eller hjemløsestrategi – men vores erfaring er, at hvis man vil hjælpe dem, der er faldet igennem vores effektive velfærdsystem og er endt på gaden, så er det, blandt andet netop det, der skal til