TAG : international

Hjemløsebarometeret viser lavtryk over Danmark

Ny rapport viser at Danmark halter bagud hvad angår relevante og effektfulde indsatser på hjemløseområdet.

Omfanget af hjemløshed vokser i Tyskland og England i en grad, hvor synet af hjemløse bliver så almindeligt, at det lader folk urørt. Der er vi ikke i Danmark. Lad os være glade for det. Men man behøver blot at se på tendenserne i arbejdsmarkedspolitikken og velfærdspolitikken for at få næret bekymringen for, at det kan gå den vej.

Vi skal blive ved med at lære af hinanden

Arbejdet kræver ikke bare professionalisme, men også at man engagerer sig som menneske. Preben Brandt opsummerer erfaringer og iagttagelser fra det europæiske projekt ’Dignity and Well-being’ her.

NYT SPECIALE STILLER SKARPT PÅ NATIONALITET OG VÆRDIGHED I KØBENHAVNS HJEMLØSEMILJØ

I sit speciale afdækker Emilie Herlev et hjemløsemiljø, hvor der er konkurrence om mad og sovepladser - og en begrundet frygt for overgreb og tyveri.

Seminar i projekt UDENFOR om opsøgende gadeplansarbejde

På et seminar, arrangeret af projekt UDENFOR i samarbejde med den europæiske organisation SMES, satte 40 gadeplansarbejdere fra 10 europæiske lande sig sammen for blive klogere på, hvordan vi kan sikre en bedre tilværelse for mennesker, der lever på gaden med en svær psykisk lidelse.

ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 ER UDE NU

Beretningen giver et billede af, hvordan vi arbejder, ligesom der gives en række konkrete bud på løsninger og indsatser i forhold til de udfordringer, vi står overfor lige nu.

projekt UDENFOR indgår samarbejde med Københavns Kommune om særligt sårbare hjemløse migranter

projekt UDENFOR har netop modtaget midler fra Københavns Kommune til, i samarbejde med blandt andre kommunen, at arbejde målrettet med særligt sårbare hjemløse migranter i København

Hjemløse der slår lejr i byens rum får hjælp – i San Francisco!

Den seneste debat om hjemløse, der slår lejr i byens rum kender man også til i San Francisco, men her forsøger man at tackle problemstillingen med den mest innovative tilgang, som hidtil er set i USA.

Gadeplansmedarbejder Bo Joachimsen om hjemløslejre i Lorry

Se med

En stor del af de unge hjemløse udgøres af minoriteter og socialt ekskluderede

Unge med indvandrerbaggrund, psykisk sygdom, misbrug, omsorgssvigt og kort eller ingen uddannelse tæller en stor del af det stigende antal af unge hjemløse. Det gælder både herhjemme, i Danmark, og i resten af Europa, erfarer projekt UDENFOR i forbindelse med arbejdet med unge hjemløse.

Retur til Sverige og Polen – motivation er nøglen til gode hjemsendelser

I går hjalp gadeplansmedarbejderne i projekt UDENFOR to hjemløse migranter tilbage til henholdsvis Sverige og Polen.

Det var tydeligt i deres øjne, at de havde givet op – de var helt slukkede

”Børnene sad i skurvogne – fire og fire sammen– flere havde helt opgivet. De var beskidte, forkølet og havde for lidt og for småt tøj på,” fortæller projekt UDENFORs gadeplansmedarbejder, Bo Heide- Jochimsen, der husker tilbage på det, han karakteriserer som det værste og mest forfærdelige, han hidtil har set.

Brugerinddragelse – ”participation” – er et centralt tema rundt omkring i Europa

Brugerinddragelse – ”participation” - på hjemløseområdet har i 2006 været et centralt tema rundt omkring i Europa. Hjemløseorganisationen FEANTSA har sat temaet på dagsordenen og skrevet en rapport over temaet.

støt os

projekt UDENFOR er i Paris til konference om hjemløse og brugerindflydelse

Et udvalg nedsat af den franske regering står bag konferencen, som sætter fokus på internationale erfaringer og på at optimere inddragelsen af brugere på hjemløseområdet i Frankrig. projekt UDENFOR er med

"Landene skal forpligtes til af hjælpe hjemløse EU-borgere"

Læs med

Antoine valgte, som en del af sine studier, at tage et praktikophold hos projekt UDENFOR, og har bl.a. bidraget til projekt UDENFOR’s fundraising- og formidlingsaktiviteter på det internationale plan. Læs her hans personlige indtryk og erfaringer

BBC Scotland: Hvem har ansvaret for de hjemløse migranter i Danmark?

Journalist Alasdair Fraser fra BBC Scotland besøgte København i efteråret for at se nærmere på udenlandske hjemløses forhold i Danmark. Her interviewede han Bibi Agger, souschef og faglig leder i projekt UDENFOR

Hjemløse kvinder har særlige behov

Carmyn Polk & Mary Willis er studerende, og frivillige i projekt UDENFOR i foråret 2014. I denne artikel, som bygger på deres erfaringer fra Den Mobile Café, reflekterer de over hjemløse kvinders sundhedstilstand og specielle behov:

Fattige og forhutlede udenlandske hjemløse i Københavns gader er en sideeffekt af EU's åbne grænser. Der er brug for en fælles EU-politik for, hvordan man hjælper hjemløse migranter. Indtil det sker, er danske politikere nødt til at forholde sig til virkeligheden i Københavns gader

projekt UDENFOR har haft besøg af amerikanske studerende

I projekt UDENFOR har vi ofte besøg af forskere, socialarbejdere og studerende fra hele verden, der besøger os for at blive klogere på hjemløshed og på forskellige værktøjer og metoder til at modvirke hjemløshed

projekt UDENFOR på international konference med fokus på ungdomshjemløshed

projekt UDENFOR har netop deltaget i den internationale konference: "Investing in young people to prevent a lost generation in Europe: key policy and practice in addressing youth homlessness," som i fredags blev afholdt i Prag af Feantsa, den internationale europæiske organisation for NGOer på hjemløseområdet.

Ny rapport fra MHE (Mental Health Europa) om hjemløse med alvorlige psykiske lidelser

Det er ikke kun i Danmark, at hjemløse med psykiske lidelser i særlig grad er i klemme. Det samme gør sig gældende i resten af Europa, og det er stort set de samme problemer der rammer de hjemløse, uanset hvordan det sociale system og sundhedsvæsen er opbygget.

Hvor er sikkerhedsnettet, som hjælper mennesker som uforskyldt er kommet i en situation, hvor de har ekstraordinært brug for hjælp?

Ny guide skal forbedre arbejdstagende hjemløse migranters adgang til rettigheder

’Fra Job til CPR’ er en ny guide som afhjælper en række problemstillinger, som ofte er en hindring for at hjemløse migranter får adgang til de sociale rettigheder, som de har krav på, når de har fået et job

"Hjemløse migranter behandles som affald". Sådan lyder det i dag fra gadeplansmedarbejder Bo Heide-Jochimsen og vidensmedarbejder Benedicte Ohrt Fehler fra projekt UDENFOR i P1 Eksistens.

Lyt med