TAG : kvinde

Jeg er eksperten i det her, så brug mig dog

"Jeg ønsker at politikerne skal lytte. Vi kan både vise dem, hvor mange penge der er at spare, men også hvordan pengene skal bruges." Råbin Bille har været hjemløs i fire år, og her skriver hun om, hvordan hun oplever mødet med det politiske system og inddragelsen af hjemløse i hjemløseindsatsen.

Ondskab og forråelse blandt professionelle hjælpere

Straffelovens § 119 foreskriver en skærpet straf for vold og trusler mod ansatte i offentlig tjeneste. Men hvad nu, hvis det er den professionelle hjælper, der begår vold og overgreb? Hvem holder øje med, at vi, som er betroet at hjælpe og passe på borgerne, ikke udøver vold eller udviser krænkende adfærd?

Det vigtigste vi vil sige om kvinders hjemløshed

Torsdag den 30. august 2018 afholder projekt UDENFOR et seminar om hjemløse kvinders forhold. Der er ikke flere pladser, men hvis du ikke har fået sikret dig en billet, kan du holde øje med vores hjemmeside og Facebook, hvor vi vil dele viden fra konferencen. Vi starter allerede her med nogle af de vigtigste erfaringer og pointer fra oplægsholderne.

Køb plakaten fra seminaret om hjemløse kvinder

Vi har fået genoptrykt den flotte plakat fra kvindeseminaret, og du kan købe den for kun 50 kr.

KVINDELIGE HJEMLØSE FYLDER MERE I STATISTIKKERNE END I GADEBILLEDET

Selvom næsten hver fjerde hjemløs er kvinde, så overses kvindelige hjemløse nemt både i gadebilledet og i indsatsen, der i høj grad er målrettet mænd. Med seminaret, "Når hjemløshed har køn," ønskede projekt UDENFOR at sætte kvinders hjemløshed på dagsordenen - for at se om vi sammen kunne blive klogere på særlige problemstillinger og løsningsmuligheder. Det kunne vi.

Livet Som Senior donerer menstruationsbind til projekt UDENFOR og de hjemløse kvinder på gaden

Hjemløse kvinder har andre og flere behov end hjemløse mænd. Nogle menstruerer og har behov for menstruationsbeskyttelse.Derfor er projekt UDENFOR meget taknemmelige for, at LivetSomSenior har valgt at støtte projekt UDENFOR med en donation af Tena bind til de hjemløse kvinder i København.

Hjemløse er også kvinder

Kvinder, som lever på bunden af det danske samfund og som er stærkt marginaliserede eller helt udstødt har om nogen brug for næstekærlighed og solidaritet, skriver uddannelsesmedarbejder Jane Laustsen i en kronik i Kristeligt Dagblad.

Hjemløse kvinder har særlige behov

Carmyn Polk & Mary Willis er studerende, og frivillige i projekt UDENFOR i foråret 2014. I denne artikel, som bygger på deres erfaringer fra Den Mobile Café, reflekterer de over hjemløse kvinders sundhedstilstand og specielle behov:

Også fokus på hjemløse kvinder i Aarhus

Eva Tørnæs slår også til lyd for øget tilgængelighed af læger og psykiatere og henviser i artiklen også til den debat om hjemløse kvinders forhold, som projekt UDENFOR rejser i kronikken ’Også kvinder er hjemløse’

Det er tankevækkende, at ingen – heller ikke kræfterne bag Hjemløsestrategien – har fundet anledning til at udforske kvinders hjemløshed og bringe indsatser i forslag, som kan lindre og på længere sigt forbedre de hjemløse kvinders levevilkår. Er det mon fordi de er kvinder?

Hjemløsestrategien – hvad nu? Del 6: Kvinderne og hjemløsestrategien

Udsatte kvinder er ekstra udsatte

I specialet med titlen ’Mere end udsat’, undersøger Karen Aunsø Nielsen, Louise Schack Hansen og Marie Skov Larsen, hvilke forhold der gør, at hjemløse kvinder ofte bliver udsat for seksuelle overgreb fra hjemløse mænd på hjemløseinstitutionerne.

Fyraftensmøde om seksuelle overgreb på kvinder på hjemløseinstitutioner

Hjemløse kvinder møder en barsk virkelighed på de danske hjemløseinstitutioner. På institutionerne er kvinderne tvunget til at operere i et miljø hvor deres sikkerhed ikke kan garanteres af personalet, og de i forvejen hårdt prøvede kvinder må derfor forholde sig til en stor risiko for seksuelle overgreb fra de mandlige brugere. Derfor inviterer vi til fyraftensmøde