TAG : speciale

Nyt speciale stiller skarpt på kvinder i hjemløshed

Specialet, der bl.a. ser nærmere på de roller og positioner, der knytter sig til den kvindelige hjemløshed, og hvordan det har betydning for og i det sociale arbejde, kan læses her.

Kom med de hjemløse på Caminovandring

Som en del af caminovandringen blev de to hjemløse udstyret med hver deres digitalkamera . Du kan nu se deres billeder udstillet i Vor Frue Kirke i København fra d. 3-31. oktober.

Nye veje styrker relationer i det sociale arbejde

”De hjemløse åbnede sig op og stolede på os som professionelle, fordi de oplevede, at vi accepterede dem på trods af deres abstinenser, angstanfald og reaktioner i pressede situationer,” lyder det fra Justine Kilbey Mitchell, som netop har færdiggjort specialet ” ’At gå nye veje i det sociale arbejde’ ved Pædagogik og Uddannelsesstudier på Roskilde Universitet.

Unge hjemløses dagligdag drejer sig om at overleve

Antallet af unge hjemløse stiger og stiger. Men hvem er de egentlig, disse unge som gemmer sig bag statistikkerne, hvad tænker de om sig selv, deres fremtid og mulighed for handling? Det ser et nyt speciale nærmere på

Nyt speciale undersøger hvordan private, frivillige og kommunale aktører arbejder med hjemløse

"Under mit arbejde opdagede jeg, hvor mange forskellige aktører, der på forskellig vis forsøger at hjælpe de hjemløse. Jeg undersøgte, hvordan de forskellige grupper samarbejder i praksis omkring indsatsen til den enkelte borger,” siger Ida Haahr-Pedersen, der netop har skrevet speciale i projekt UDENFOR

projekt UDENFOR og herberget Hillerødgade inviterer til specialesamarbejde

projekt UDENFOR og Herberget i Hillerødgade ønsker at få undersøgt problemet med plejekrævende beboere på herbergsinstitutioner. Baggrunden er den, at et stigende antal beboere på Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade i København har et udtalt plejebehov og som følge heraf ikke tilhører målgruppen for herbergstilbud.

Speciale fra projekt UDENFOR modtager legat

IT har et stort potentiale som kontaktskabende redskab i det sociale arbejde. Sådan lyder en af konklusionerne i Anne Kirkegaard og Tine Vesterbøgs speciale, som netop har modtaget Edith og Valborg Nielsens legat på 25.000 kroner.

IT letter afstanden til unge hjemløse

IT har et stort potentiale som kontaktskabende redskab i det sociale arbejde. Det viser et nyt speciale fra projekt UDENFOR, som tegner et billede af de unge gade- og herbergssovere som kompetente brugere af moderne kommunikationsteknologier.

Udsatte kvinder er ekstra udsatte

I specialet med titlen ’Mere end udsat’, undersøger Karen Aunsø Nielsen, Louise Schack Hansen og Marie Skov Larsen, hvilke forhold der gør, at hjemløse kvinder ofte bliver udsat for seksuelle overgreb fra hjemløse mænd på hjemløseinstitutionerne.

Speciale undersøger frivilligt arbejde i projekt UDENFOR

Et nyt speciale undersøger, hvordan de frivilliges fortællinger om deres arbejde i Den Mobile Café former uskrevne regler for arbejdet. Forfatteren bag er Lucinda Jane Ellis, som kommer fra SAXO Institut på Københavns Universitet.