TAG : vold

Ondskab og forråelse blandt professionelle hjælpere

Straffelovens § 119 foreskriver en skærpet straf for vold og trusler mod ansatte i offentlig tjeneste. Men hvad nu, hvis det er den professionelle hjælper, der begår vold og overgreb? Hvem holder øje med, at vi, som er betroet at hjælpe og passe på borgerne, ikke udøver vold eller udviser krænkende adfærd?

Hjemløs tævet og smidt i søen, gadeplansmedarbejder Bo Joachimsen fortæller

Lyt med

Kvinder som udsættes for vold risikerer at blive hjemløse

Hjemløshed er ofte resultat af et samspil mellem flere forskellige faktorer, hvoraf vold blot er én af mange. Vold mangedobler den enkelte kvindes risiko for at havne i hjemløshed, fordi volden typisk sætter en kædereaktion i gang på alle livets områder og herved risikerer at føre til eksklusion og hjemløshed, skriver Jane Laustsen, Uddannelsesmedarbejder i projekt UDENFOR i sin analyse i Politiken d. 14/2 - 2015

Preben Brandt i Kristeligt dagblad om udsatte der ikke anmelder overgreb

Læs mere

»Vi hører nogle gange, at de hjemløse er blevet pisset på«

Læs med

Et meningsløst drab på et herberg

Selvfølgelig skal der reageres over for personen, der begår en kriminel handling, hvad enten det er berigelseskriminalitet, vold eller drab, men det er ikke fair kollektivt at lade alle psykisk syge hjemløse betale prisen, hverken gennem at blive symbol på vold og drab eller udsat for unødig tvang og indskrænkning, skriver Preben Brandt i en kronik i Berlingske