Udsatte kvinder er ekstra udsatte

Sidste nyt

Der er behov for en større opmærksomhed på det mindretal af hjemløse kvinder, som benytter sig af de danske hjemløseinstitutioner. Kvinderne må nemlig konstant forholde sig til en risiko for seksuelle overgreb fra de mandlige brugere.

Der hersker nemlig en generel forståelse for, at vilkårene for hjemløse kvinder er anderledes end de er for mænd. I specialet med titlen ’Mere end udsat’, undersøger Karen Aunsø Nielsen, Louise Schack Hansen og Marie Skov Larsen, hvilke forhold der gør, at hjemløse kvinder ofte bliver udsat for seksuelle overgreb fra hjemløse mænd på hjemløseinstitutionerne. De var alle tre på besøg hos projekt UDENFOR d. 8. februar, hvor de præsenterede deres speciale for en broget skare af fagfolk.

Den mandlige dominans

Ifølge de tre forfattere er udsatte kvinder ofte ekstra udsatte. Når kvinderne gæster et hjemløsetilbud,  træder de ind i en mandsdomineret verden. Mændene er stærkt repræsenteret, og det mindretal af kvinder, der benytter sig af de gældende tilbud, må indordne sig mændenes adfærdsnormer.

Som en hjemløs, kvindelig bruger af et overnatningstilbud fortalte i forbindelse med udarbejdelsen af specialet.

”Jamen det kan godt være rigtig svært. Det er jo dem, der er flertallet, og det er ligesom dem, der styrer det, ikk’! Og de bestemmer … så man prøver at køre lidt med i, nogen gange i ting man egentlig ikke… måske var gået med til normalt. Så man går lidt længere end man måske plejer, ikk’! For at … bare være i fred!”

Det kan gøres bedre

De tre specialestuderende kommer med forskellige forslag til, hvordan man kan ændre forholdene for hjemløse kvinder.

Ved at italesætte problematikken, og derved skabe en bevidstgørelse og oplysningsproces blandt det involverede personale, vil man kunne gøre op med den generelle opfattelse af, at seksuelle overgreb er et beklageligt vilkår for hjemløse kvinder.

Ifølge forfatterne er manglen på tilbud specifikt til kvinder også et problem. Der findes forholdsvist mange overnatningstilbud for både kvinder og mænd. Alle disse tilbud er domineret af mænd og mandlige adfærdsnormer, som kan virke afskrækkende for kvinder. Derfor synes forfatterne, at det ville være en god ide at tænke kvinder mere ind i de fysiske rammer. Eksempevis foreslår de, at man indretter natcafeer, så kvinderne har et kvinderum, hvor de kan sove i fred. Dette vil formentlig kræve, at de enkelte institutioner tildeles flere ressourcer i forhold til personalemæssigt at kunne sikre en adskillelse af kønnene, som kan medvirke til at mindske risikoen for seksuelle overgreb i de ellers yderst risikofyldte sovesituationer.

Stof til eftertanke

Efter præsentation af specialet og konklusionerne herfra, var der blandt deltagerne i fyraftensmødet stor opmærksomhed på forfatternes anbefalinger til myndigheder og fagfolk, der arbejder med kvinder på hjemløseinstitutioner.

Oplægget gav anledning til debat og erfaringsudveksling på tværs af mødelokalet, hvor nye emner fik plads på dagsordenen. Mange emner blev bragt på banen, bla. en diskussion om hjemløse kvinders forskellige behov, kvindelige migranters særlige behov, kønsaspektet i vores fagprofessionelle tilgang til udsatte og meget mere.

Det succesfulde arrangement bliver gentaget igen i nærmeste fremtid, så hold øje med annonceringen her på hjemmesiden.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element