Undervisning, coaching, oplæg og foredrag i projekt UDENFOR 2013

Sidste nyt

projekt UDENFOR vil også i 2013 være i front med formidling af viden og erfaringer til fagfolk på udsatte- og hjemløseområdet.

Vi tilbyder undervisning og oplæg på både korte og mellemlange samt videregående uddannelser inden for det det sociale og sundhedsmæssige område. I denne forbindelse tilbyder vi fx kurser i ’Ulighed i sundhed og det tværfaglige professionelle samarbejde’ eller ’Udsathed og socialt udsattes møde med systemet’ eller ’Opsøgende arbejde på gadeplan’.

Vi har også mange års erfaring med rådgivning og sparring til praktikere fra kommuner og institutioner og som noget nyt tilbyder vi fremover coaching til medarbejdere på udsatte- og hjemløseområdet. Med en struktureret og fokuseret samtale kan vi tilbyde at støtte medarbejdere til at få øje på nye vinkler og nye veje i fastlåste og komplekse problemstillinger.

Undervisning i hjemløshed til de ældste elever i Folkeskolen er et ’kært barn’ som vi passer godt på i projekt UDENFOR. Formidling af facts og viden til denne målgruppe, som typisk står foran deres debut i aften- og nattelivet, er en vigtig opgave, som vi røgter med stor glæde og altid i samarbejde med en hjemløs, som bidrager til undervisningen med sin særlige hjemløsehistorie.

Gennem det seneste år har vi løftet en ny udfordring med tilrettelæggelse af studiebesøg for grupper af udsatte-teams fra kommuner, der har mulighed for sammen og over et par dage at lade sig inspirere eller hente ny viden til egen daglige praksis. Til disse grupper skræddersyer projekt UDENFOR et tæt program med oplæg, undervisning og feltbesøg, som både inspirerer og udfordrer gruppen af medarbejdere. Vi hjælper naturligvis også gerne med forslag til indkvartering og med idéer til kulturelle aktiviteter – hvis gruppen har tid og kræfter efter dagens program.

projekt UDENFOR kommer langt omkring og når ud til stadig flere målgrupper, fx efterlønsklubber og menighedsråd, der efterspørger viden om udsatte grupper og som ønsker at debattere indsatser og hjælpemuligheder.

Hvis du ønsker at bestille oplæg eller undervisning eller har brug for hjælp til at tilrettelægge en kursusdag eller et fyraftensmøde om udsathed og hjemløshed, så kontakt Jane Laustsen på mail: jl@udenfor.dk eller på telefon 6155 7156.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element