Ung og UDENFOR – Præsentation af oplægsholdere og workshopværter

Sidste nyt

Den 1. december 2016, afholder projekt UDENFOR konferencen “Ung og UDENFOR”, hvor du kan møde gadeplansmedarbejdere, hjemløse og fagprofessionelle, der repræsenterer forskellige organisationer og metoder. Her kan du læse lidt om, hvad deres vigtigste budskaber er, og hvad de håber at få med hjem fra konferencen. Hvis du vil vide mere om de enkelte oplægsholdere og de organisationer de repræsenterer, kan du læse mere i programmet for dagen.

Olav Hesseldal

Medstifter af projektet Ungdomsbureauet” , der arbejder for at lade unge komme til orde og øge deres muligheder for at få indflydelse i samfundet og i den offentlige og politiske debat. Olav er moderater på konferencen.

Hvad fik dig til at stifte ungdomsbureauet?
Ungdomsbureauet prøver at få flere unge til at blande sig i hvordan vores alle sammen samfund skal se ud. Jeg har selv været aktivist, og der mangler steder hvor unge kan få al deres aktivistiske krudt til at eksplodere. Det sted er Ungdomsbureauet. Derudover var jeg ledig over en årrække og Ungdomsbureauet blev også mit første arbejde”

Hvad håber du at kunne få med hjem fra konferencen
Jeg vil gerne have en god oplevelse, hvor jeg modtager input til et område, hvor der er brug for at råbe politikere og den almindelige dansker op”

Preben Brandt

Projekt UDENFORs stifter, Preben Brandt, er speciallæge i psykiatri og tidligere formand for Narkotikarådet og Rådet for Socialt Udsatte. Hans holder et oplæg, der sætter fokus på alder og hjemløshed.

Hvad er dit vigtigste budskab i forbindelse med ungdomshjemløsheden herhjemme, og de indsatser der er i spil?
”Som med anden hjemløshed er også unges hjemløshed et symbol på at samfundet ikke har noget at tilbyde disse mennesker”

Hvad vil du gerne have med hjem fra vores konference?
Siden jeg skrev min disputats om unge hjemløse i 1992, har jeg arbejdet på at andre ville få interesse for området, og når jeg tager hjem fra konferencen, vil det være med glæden over, at det nu er ved at ske.”

Mike Allen

Mike Allen er direktør for organisationen ”Focus Ireland” der både arbejder med unge hjemløse og familier. Focus Ireland har i 30 år arbejdet med unge, og Mike Allen vil blandt andet tale om erfaringerne med et Housing First-pilotprojekt for unge

Hvad er dit vigtigste budskab i forbindelse med ungdomshjemløshed, og de indsatser der er i spil?
At en  stabil base og et økonomisk overskud er nødvendigt for at andre indsatser overfor unge kan lykkedes.

Hvad vil du gerne have med hjem fra konferencen?
En bedre forståelse af ungdomshjemløsheden i Danmark.

Tine Vesterbøg og Anne Ramsdahl

Tine og Anne er begge gadeplansmedarbejdere i projekt UDENFORs ungeprojekt. De vil fortælle om deres erfaringer med unge og hjemløshed og om projektets start og udvikling.

Hvad er jeres vigtigste budskab i forbindelse med ungdomshjemløshed, og de indsatser der er i spil?
At få budskabet ud om, at der er nogle unge, som hellere vil leve på gaden end at benytte eksisterende tilbud. Hvis vi skal hjælpe dem, kræver det, at vi giver dem nogle succesoplevelser, og at vi tager tiden til at skabe den tillid, der skal til for bedre at kunne støtte dem i at skabe nogle bedre forhold i livet. Samtidig skal vi gøre dét, vi allerede ved virker.

Hvad vil du gerne have med hjem fra konferencen?
Vi håber, at det har været en inspirerende og lærerig oplevelse. At vores erfaringer fra Ungeprojektet har nuanceret eksisterende viden på området, rykket ved nogle tanker og endnu bedre vores tilgang til arbejdet og mødet med mennesket.

Per Kjærgaard

Per er leder af OPGANG2, der er et kulturtilbud i Aarhus. På konferencen vil der især være fokus på OPGANG2s aktiveringstilbud til unge på kontanthjælp, hvor de unge får en professionel skuespiller eller kunstner som mentor

Hvad er dit vigtigste budskab i forbindelse med ungdomshjemløshed, og de indsatser der er i spil?
”Jeg synes, at det er uhyre vigtigt, at vi ikke “journaliserer” den enkelte. Det er vigtigt, at vi ser hver ung og den enkelte unges situation individuelt og handler herefter”

Hvad vil du gerne have med hjem fra konferencen?
Glæde og mere viden”

Mathias Søndergaard

Mathias er arrangementsansvarlig på ”Projekt Vi Tror På Dig”. Projektet er udviklet af Fundamentet og hjælper udsatte unge gennem mentorordninger og tilpassede forløb. Mathias er tovholder på workshop nummer 6 sammen med sin kollega Anna Thorning.

Hvad er dit vigtigste budskab i forbindelse med ungdomshjemløsheden herhjemme og de indsatser der er i spil?
”Der er brug for helhedsindsatser og samarbejde på tværs af instanser for at komme hjemløsheden blandt udsatte unge til livs. Vores erfaringer peger på, at mange udsatte unge oplever en stigende frustration over at skulle forholde sig til de mange forskellige instanser, sagsbehandler og vejledere. Problematikker som psykisk sårbarhed, økonomisk ustabilitet, misbrug, sociale udfordringer og hjemløshed er ofte tæt sammenvævede problemstillinger, og de er svære at behandle adskilt.”

Hvad vil du gerne have med hjem fra vores konference?
”Jeg vil gerne blive klogere på, hvordan andre ser på de udfordringer der er i spil. Desværre er der for mig at se lange udsigter til, at disse problematikker bliver mindre aktuelle, og i takt med at problemerne vokser sig større, er det også vigtigt at diskursen følger med, og at vi får sat fokus på konstruktive løsninger. Det er mit håb at vi med deltagelsen i konferencen kan bidrage til dette. 

Kris Vinther

Kris Vinther arbejder i AIDS fondet og er den første herhjemme, der videnskabeligt har beskæftiget sig med LGBTQIA+ og hjemløshed som dobbelt udsathed.
I samarbejde med aktivister fra projekt Q vil Kris være vært på workshop 3, der sætter fokus på hjemløshed, seksualitet og køn.

Hvad er det vigtigste budskab i forbindelse med hjemløshed og de indsatser, der er i spil?
Vores vigtigste budskab er at ungdomsarbejdsløshed skal tages meget seriøst og som et alarmerende signal om, at uligheden i samfundet stiger eksplosivt. Der skal bogstaveligt talt tænkes ud af boksen for at forbedre situationen. At være udenfor handler også om at være udenfor normen, og når man desuden er en minoritet i minoriteten, så kan konsekvenserne være endnu værre. Kønsidentitet og seksuel orientering og alle de andre minoritetspositioner skal anerkendes og inkluderes – og ikke som det ofte sker nu, usynliggøres og ekskluderes”

Hvad håber du at kunne få med hjem fra konferencen?
”På konferencen vil vi gerne lykkes med at gøre opmærksom på sammenhængen mellem hjemløshed, og det ikke at passe ind i normerne for kønsidentitet og seksuel orientering. Vi vil fremhæve vigtigheden af at arbejde inkluderende og med fokus på at ændre de normer, der skaber eksklusionen og sætter rammerne for, hvem der er plads til i samfundet, på uddannelserne, på arbejdsmarkedet, på boligmarkedet, på herbergerne og på gaden”

Hanne Christiansen

Hanne er pædagog og kontaktperson på RG60, et herberg for unge hjemløse i København, som køres som et § 110 tilbud. Visionen hos RG60 er, at der skabes en social indsats i forhold, til en gruppe af unge hjemløse med personlige og sociale problemer mellem 18 og 29 år.

Hvad er det vigtigste budskab i forbindelse med hjemløshed, og de indsatser der er i spil?
Jeg mener at det er bekymrende at flere unge bliver hjemløse, på trods af at man fra politisk hold har iværksat flere tiltag som skulle modvirke dette. I forhold til indsatsen med Housing First, mener jeg, at der er rigtig mange gode overvejelser bag, men i praksis kommer unge ofte til at vente et til to år på en bolig, hvilket er yderst belastende for et ungt menneske, der ofte i forvejen har andre udfordringer i livet.

Derudover mener jeg, at man fra politisk hold bør tænke nye tanker om, hvordan vi kan løse problematikken omkring den stigende hjemløshed bland unge, da de initiativer, der hidtil er blevet iværksat tilsyneladende ikke er effektfulde nok. Kunne det for eksempel være en ide at arbejde mere forebyggende eller forske i hvorfor ender unge i hjemløshed?”

 Hvad håber du at kunne tage med hjem fra konferencen?
”Jeg håber på at jeg får nogle nye perspektiver på hvordan man kan hjælpe unge med komplekse problemstillinger videre med deres liv. Derudover håber jeg at en masse fagfolk med viden på området har været med til at synliggøre, at de indsatser der  er sat i gang ikke kan stå alene, og at der på konferencen er kommet nogle alternative forslag frem til hvordan man kan undgå, at unge havner i hjemløshed”         

                    

Pino

De hjemløses landsorganisation, SAND, har en undergruppe for unge hjemløse eller tidligere hjemløse, og Pino, er en del af dette UngeCrew og hovedvært på en workshop på konferencen, der omhandler unges møde med det offentlige system. Pino vil lede workshoppen sammen med andre unge medværter fra SAND.

Hvad er dit vigtigste budskab i forbindelse med ungdomshjemløshed og de indsatser der er i spil?
De etablerede indsatser passer ikke til den målgruppe, de er rettet imod. Der bliver ikke talt med de borgere det omhandler, og brugerinddragelsen bliver glemt.

Hvad håber du at få med hjem fra konferencen?
Tre ord – Netværk, kompetencer og udveksling.

Tage Gøttsche

Tage er advokat med mange års erfaring indenfor hjemløses rettigheder. Han er en del af Den mobile retshjælp i Aarhus, der er tilbud til hjemløse om juridisk støtte. Tage er tovholder på workshop 5 sammen med frivillige kollegaer fra Den mobile retshjælp.

Relaterede nyheder