Unge hjemløse og social ulighed i sundhed

Sidste nyt

I tirsdags var projekt UDENFOR med på Brugernes Bazar, hvor udsatte fra hele landet var med til at diskutere social ulighed i Danmark. Mange deltagere gav udtryk for en stor afmagt overfor krav, som de ikke føler sig rustede til at imødekomme. Det var også i tirsdags, at regeringen løftede sløret for sin helhedsplan og for en ambition om at få flere udsatte ind på arbejdsmarkedet – men hvis man mener det alvorligt, så er man nødt til at investere i socialt udsatte og italesætte sociale problemer med samme engagement som beskæftigelse og konkurrenceevne.

En gruppe, der har brug for massiv opmærksomhed, er de unge hjemløse. Deres helbred er foruroligende dårligt – på alle måder. De slås med både fysiske og psykiske sygdomme, de har et udbredt misbrug og så er de ensomme, alene eller ulykkelige. De unge hjemløse har udfordringer, som er meget mere alvorlige og har langt flere konsekvenser end de udfordringer, som unge i bolig møder. Deres hjemløse ungdomsliv risikerer at blive starten på en kort og forudsigelig livsbane, som for manges vedkommende slutter allerede i 50’erne.

De unges fysiske helbred er præget af problemer med bevægeapparatet, hjerte- og lungesygdomme og fordøjelsesvanskeligheder. De unges tandsæt er også en vigtig indikator for et belastet helbred; således har op mod 15% af socialt udsatte og hjemløse unge i alderen 18-34 år færre end 20 tænder tilbage i munden. Det er ikke godt, for netop tandsættet har stor betydning for vores sundhed og velbefindende: jo færre tænder, desto dårligere fordøjelse. For slet ikke at tale om de sociale og kosmetiske problemer, der følger af at være ung og på vej til at blive tandløs.

At få nok at spise er i sig selv en udfordring, når man er ung, udsat og hjemløs. I ’Jo mere udsat – jo mere syg’ som er udgivet af Rådet for Socialt Udsatte, kan vi læse, at flere end 20 % af de 18-34 årige ikke får mad nok, fordi der ikke er råd. Vi kan også læse, at 10% af de 18-34 årige i denne gruppe én gang om ugen eller sjældent/aldrig spiser et varmt måltid mad.

Fra SFI’s rapport ’Hjemløshed i Danmark 2015’ ved vi, at 43% af de hjemløse mænd i alderen 18-24 år har psykiske sygdom. For kvindernes vedkommende drejer det sig om hele 59% af de 18-24 årige, som slås med psykisk sygdom.

Selvmordsforsøgene blandt de unge udsatte og hjemløse taler deres tydelige sprog: 52% af de 18-34 årige i denne gruppe forsøgt selvmord – mod 1,6% af befolkningen generelt i samme aldersgruppe.

Der er et udtalt misbrug blandt de unge hjemløse; 59% af de 18-24 årige hjemløse mænd har et misbrug af hash, mens 18% har et misbrug af hårde stoffer. For kvinderne i samme aldersgruppe gælder, at 42% har et hashmisbrug, mens 15% misbruger hårde stoffer. Stofmisbrug, prostitution og kriminalitet følges ofte ad og er med til at accelerere den sociale og helbredsmæssige deroute i gruppen af unge hjemløse.

Når vi nu ved, at hjemløse mænd lever omkring 20 år kortere end mænd, der har en bolig og dertil lægger, at lægeundersøgte hjemløse i gennemsnit har 13 forskellige helbredsdiagnoser, så burde det jo ligge lige til højrebenet at sparke en aktiv, målrettet og forebyggende indsats i gang over for de 1.971 hjemløse borgere i alderen 18-29 år.

De unge hjemløse har brug for at blive mødt på gaden af professionelle omsorgsgivere og sundhedsuddannede, der kan bygge bro til det almindelige sundhedsvæsen og som kan sikre, at de bliver mødt med respekt og forståelse af både det somatiske og det psykiatriske sundhedsvæsen. De har også brug for nem og gratis tandbehandling uden bureaukrati. Og så har de brug for, at det sociale system møder dem, som de værdifulde mennesker, de er – og ikke med mistro og mistanke om, at de ikke selv vil selvforsørgelsen. De har om nogen brug for at høre til, være en del af et fællesskab og bidrage med det, de kan og i det tempo, de magter.

På vores jubilæumskonference i Turbinehallen i Århus d. 1. december 2016 sætter vi spot på unges hjemløshed.

Hold øje med program og tilmelding på vores hjemmeside.

Kilder:
Hjemløshed i Danmark 2015. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015
Jo mere udsat – jo mere syg. Rådet For Socialt Udsatte, 2014

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element