Uregistrerede hjemløse migranter i København

Sidste nyt

– en erfaringsopsamling fra Kirkens Korshær 2017.

Kirkens Korshær har udgivet en lille og velskrevet opsamling af organisationens erfaringer med hjemløse udlændinge uden dansk registrering. Udgivelsen kommer i kølvandet på sommerens debat om hjemløse tiggere og de lovstramninger, der fremover kriminaliserer nogle forhold ved det at være hjemløs, nemlig overnatning i det fri og tiggeri i byens rum.

I indledningen kan vi læse, at ’Det er Kirkens Korshærs opgave at lindre den nød, vi møder hos de mennesker, der opsøger os. Det er samtidig vores opgave at søge at forhindre nøden og at protestere, når vi bliver vidne til nedværdigende behandling. Det forpligter at have fået indblik i en verden og en virkelighed, som er skjult for de fleste. Derfor deler vi dette vidnesbyrd om, hvad vi oplever og ved om de vilkår, hvorunder hjemløse udlændinge lever i København’.

Jagten på arbejde og et bedre liv
De hjemløse udlændinge, som søger hjælp hos Kirkens Korshær udgør den fattigste og mest marginaliserede gruppe af borgere, der rejser rundt i Europa. De gør det i håbet om at få et bedre liv og fordi EU med åbne grænser muliggør arbejdskraftens fri bevægelighed.

Kirkens Korshærs rådgivningstilbud Kompasset har i perioden 2013-2016 registret i alt 1.669 forskellige brugere. Af disse var der flest EU-borgere. De udgjorde 64% af alle brugere af Kompasset og af dem kom cirka halvdelen fra Rumænien, mens 12% kom fra Spanien, 9% fra Polen og nogle mindre andele fra andre lande som Bulgarien, Italien og Portugal.

Også tredjelandes borgere med opholdsret i EU søgte hjælp hos Kompasset. Af disse kom 36% fra Nigeria, 24% fra Ghana, 18% fra andre afrikanske lande og nogle mindre andele fra Marokko, Senegal m.fl.Tredjelandes borgere med opholdsret i EU har typisk haft ophold i Italien, Spanien, Grækenland, Portugal og Frankrig.

Hovedparten af de registrerede brugere af Kompasset i perioden 2013 – 2016 var mænd i den arbejdsdygtige alder: 34% var i alderen 31-40 år, 25% i alderen 21-30 år og 21% i alderen 41-50 år.

I en nyere opgørelse har Kompasset i perioden november 2016 – maj 2017 måneder registreret i alt 700 forskellige nye brugere. På daglig basis besøger ca. 75 brugere rådgivningstilbuddet.

Erfaringsopsamlingen gør op med myten om, at de hjemløse udlændinge er endt på gaden i Danmark som den endelige afslutning på en social og økonomisk deroute. De er tværtimod i konstant bevægelse, ’er ekstremt mobile og lever i en egentlig cirkulær eller permanent migration’ (s. 12). Hele tiden på jagt efter job, som desværre i en dansk sammenhæng nærmest umuliggøres af bureaukrati og regler, der indbyrdes modarbejder hinanden. Det gælder både i forhold til at kunne åbne en lønkonto, få et cpr-nummer og et sundhedskort, opholdsbevis m.m. Alt sammen barrierer, der gør det svært for hjemløse udlændinge at opnå arbejdsmarkedstilknytning på en reguleret måde.

Hjemløse udlændinge udnyttes
Kompassets erfaringsopsamling viser desværre også eksempler på, at hjemløse udlændinge bliver udnyttet af danske arbejdsgivere. Det forekommer især i restaurations-, bygge- og rengøringsbrancherne, hvor arbejdsgiverne udnytter arbejdstagernes begrænsede viden om deres rettigheder på det danske arbejdsmarked eller deres naive forestillinger om, at ’hvis man viser sin gode vilje, arbejder hårdt og ikke klager, fører det til mere arbejde med en kontrakt, der gør det muligt at registrere sig og arbejde formaliseret’ (s. 17).

De hjemløse udlændinge har det svært; ikke kun på grund af barrierer i lovgivningen, men også fordi deres enkle og eneste overlevelsesstrategier på gaden bliver set som udtryk for menneskeligt fordærv og dertil nu også sanktioneret som kriminelle handlinger, som vi sætter politiet ind mod. ’Disse forhold bidrager til, at mennesker der er kommet hertil med relativt mange ressourcer, i løbet af ganske kort tid kommer ind i en accelererende deroute. Psykiske problemstillinger og misbrug opstår eller forstærkes. Gadelivet tærer, og den manglende adgang til forebyggende behandling i sundhedssystemet bevirker, at relativt simple forhold kompliceres med alarmerende hastighed’ (s. 26).

De, der ikke klarer sig, får job eller kommer videre, kan se frem til en ydmygende tilværelse som fysisk eller psykisk syge, overladt til de sociale og humanitære tilbud, der finder dem på gaden og som efter bedste evne søger at afbøde virkningerne af en ødelæggende hjemløshed.

Tak til Kompasset for nuanceret viden og dokumentation af hjemløse udlændinges levevilkår i Danmark. Erfaringsopsamlingen giver ny og lødig næring til den fortsatte og formentlig langvarige debat om disse udsatte medborgeres behov for anstændig og medmenneskelig hjælp. Du kan hente rapporten via boksen herunder.

    Uregistrerede hjemløse migranter i København

    Download Kirkens Korshærs erfaringsopsamling her

    Hent her

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element