Vi bygger ikke bare boliger – vi bygger hjem.

Sidste nyt

På en grund ved Brabrand søen lidt uden for Aarhus er en gruppe hjemløse med til at bygge boliger til sig selv. Husenes kommende beboere har været involveret i hele processen, som har handlet om meget mere end de seks boliger, der om kort tid vil være klar til indflytning. Om tanken bag projektet siger dirktør i projekt UDENFOR, Lisbeth Pilegaard:

”Jeg mener, vi har en stor opgave i at skabe byer med plads til alle, og med det her projekt bygger vi ikke bare boliger. Vi bygger hjem sammen med mennesker, der ofte også har haft svært ved at føle sig hjemme i vores samfund og i sig selv. På den måde er tanken med projektet også at det skal hjælpe husenes kommende beboere med at nå frem til en følelse af hjemlighed som handler om mere end en bolig.”

Hvis man måler i kvadratmeter er boligerne meget beskedne: 15 kvadratmeter med tekøkken, men her er alligevel rigeligt plads til drømme: ”Det skal ikke være hjemløsebyen. Det skal være et sted, folk bruger til at komme videre med deres liv, og ikke et sted de gror fast,” siger Asbjørn, der er en af husenes kommende beboere. Han har været med i hele processen fra de første byggeskitser til de sidste skruer og indretning af huset: ”Det har været rigtig vigtigt for mig, at jeg har skruet hver skrue i. Det betyder, at jeg vil kæmpe for at beholde mit hus og få en hverdag med et arbejde, så jeg kan betale husleje. Det har givet mig en tro på fremtiden og en tro på at tingene nok skal lykkedes for mig. Den tiltro til fremtiden havde jeg ikke før.”

Men selvom byggeprocessen og fællesskabet omkring den har været en vigtig del af projektet, så har der også været udfordringer. Det fortæller socialarbejder i projekt UDENFOR, Tue Starcke-Jensen: “På mange måder har det været rigtig godt med det her arbejdsfællesskab, hvor vi har arbejdet sammen som kollegaer. Men alligevel så er der jo opstået situationer, hvor nogle har mere ansvar og større råderum, og det har skabt nogle problemer undervejs.”

Kan du komme med et eksempel?

”Helt konkret så er der nogle, der går til møder med kommunen og ikke kan fortælle, hvilke grunde der er i spil, før det er afgjort. Samtidig er beboerne jo blevet involveret i hele processen omkring husene, og der har vi manglet noget forventningsafstemning i forhold til muligheder og rammer for indretning af husene, og for hvad vi forventer i forhold til arbejdet. Men det har også været en god øvelse i at møde hinanden og finde et kompromis, og sådan er virkeligheden jo også – og vi har jo flest gode dage, hvor vi når en masse og sidder her og spiser frokost.”

Thomas Kildegaard, der er tømrer på byggepladsen, kan også tale med om forventningsafstemning: ”Hvis jeg for eksempel har lagt en plan for næste dags arbejde med nogle konkrete opgaver, så kan den plan sagtens skride eller ændre sig dagen efter, hvis der nu sker et eller andet uventet på den sociale front. Det handler mere om at få dagligdagen til at køre. Men husene er næsten færdige nu, så det ender jo lykkeligt. Det har bare taget længere tid. Til gengæld så er det meget fedt at se, hvordan flere er startet uden tro på sig selv og i perioder har syntes det var helt uoverskueligt – indtil de alligevel kommer i mål og får en succesoplevelse med deres husprojekt. Det har været det mest positive for mig. Det menneskelige – og så at se glæden efterhånden som husene tager form.”

Det er en glæde der smitter, når man går rundt mellem husene og deres kommende beboere. Asbjørn er i gang med at slibe bordpladen og han fortæller, at han har arbejdet på huset hver dag de sidste måneder. Jeg spørger, om han ville være gået ind i projektet nu, men den viden han har.

”Det er svært at svare på, for hvis jeg havde vist det dengang med den energi, som jeg stod med der, så havde jeg ikke gjort det; men hvis jeg på den anden side også vidste, hvordan jeg står her nu, så havde jeg. Det har jo været en dannelsesrejse, og den har givet mig fokus og ro. Hvorfor skynde sig videre, hvis det vi har gang i er godt? Det er den ro, jeg har fået, og det er dejligt. Det har været en positiv rejse, og der skal være tyve forskellige projekter som det her for at samle de mennesker op, som falder udenfor systemet. Det kan det her projekt. Der skal bare være lidt flere af dem.”

Se indslaget med Asbjørn her:

 

 

Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) og er blevet gennemført med opbakning fra en række andre bidragydere og samarbejdspartnere. Vi skylder alle der har deltaget og støttet projektet en stor tak, og vil gerne rette en særlig tak til Arkitekter Uden Grænser, Monstrum, Stark Fonden, Aarhus kommune, Nini United, Superwood, Hunton, Johs. Sørensen og sønner og Gråkjær A/S.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element